Home » Inzichten » Wachters uit het psychische rijk

Wachters uit het psychische rijk

In dit inzicht schrijven wij, in een verhaal, over wat men zoal tegenkomt alvorens men aan de poort naar een ‘Hoger Bewustzijn’ aan komt. Het verhaal is een metafoor waar de lezer zelf kan uit afleiden hoe hij/zij het op de ‘eigen manier’ ervaart.

De poort is smal

Dat de poort smal is zal ieder individu op zich ervaren als hij/zij er door wil gaan. Men moet zich heel bewust zijn van het feit dat men alles maar dan ook alles wat bij de materie hoort moet achterlaten. Men kan ook geen andere mensen meenemen.

Met achterlaten wordt niet bedoelt dat men het lichaam of andere materiële zaken die het lichaam ondersteunen moet afzweren. Dit wel te denken resulteert in een kinderlijke houding die het individu in een illusie van armoede stort. Logisch nadenken en rekening houden met de noden van het lichaam is noodzakelijk in deze. Achterlaten oftewel loslaten doet men in gedachten en gevoelens. Fysiek loslaten komt pas later bij een totaal begrip van wat loslaten betekent.

Wachters

Wij spreken ook over wachters die er op letten dat niemand de poort zal doorgaan. Deze wachters manifesteren zich niet enkel in het energetische dus onzichtbare maar kunnen zich ook in het materiële manifesteren.

Deze wachters vind men dan ook in alle lagen van het mensdom. Zo kunnen zij in de materiële wereld allerhande taken op zich nemen. Zéér opvallend is dat zij altijd een positie bekleden die te maken heeft met één of andere vorm van macht over anderen. Zij eigenen zichzelf deze macht toe. Anderen die hun eigen positie nog niet ingenomen hebben en meestal niet voor zichzelf kunnen en/of willen nadenken bevestigen deze wachters hun positie, waardoor deze nog meer kracht krijgen.

Men komt deze wachters meestal tegen waar veel mensen al dan niet fysiek samen komen. De wachters zijn door de ‘eigen negatieve ervaringen’ uit het verleden én heden getraind in hun taak. In hun gedachten gaan zij meestal niet verder dan dat zij goed doen door de schaapjes die zij onder hun hoede nemen (ook al vragen die er niet om) te waarschuwen voor informatie die hen mogelijk aan het denken zet. De schaapjes mogen van deze wachters enkel doorgaan in negativiteit.

Deze wachters treden alleen maar op de voorgrond als mensen hun leven positief willen omstellen. Positiviteit ervaren zij als een dreiging en zij doen er alles aan om deze dreiging te verwijderen. Zelf hebben zij geen enkele positieve inbreng. Als de positieve dreiging bedwongen is en negativiteit terug de overhand neemt zie je ze dan ook niet meer.

In veel gevallen zijn de materiële wachters zich niet bewust van de taak die zij op zich nemen. Zouden zij deze taak op zich nemen, mochten zij er zich van bewust zijn???

Waarom laat het Goddelijke deze wachters hun gang gaan?

Voor iedereen een sluitend antwoord formuleren is onbegonnen werk. Onze observatie is dat de mens naar het evenbeeld van God geschapen is. Met als gevolg dat de mens dezelfde kracht heeft als God. De mens is een schepper en hij schept datgene wat hij in gedachten heeft. De wereld waarin hij leeft is een weerspiegeling van zijn eigen gevoelens en gedachten.

Van nature heeft ieder mens een sprankel Goddelijkheid in zich. Deze sprankel zet een diep verlangen tot Harmoniseren neer. Alles wat men kan doen is deze herinnering ophalen en de Schepper zijn van alleen maar zijn/haar eigen Positieve, Goddelijke leven.

Positieve, voedende informatie kan de mens doen nadenken over het leven op zich en kan mogelijk het sprankje Goddelijkheid, Liefde, Harmonie, Waarheid dat in ieder mens aanwezig is triggeren, zodat hij/zij die het herkent uit de cirkel van negatieve ervaringen en verhalen stapt om mee te werken aan een Wereld in Harmonie.

Als iedereen voor zichzelf een Harmonieuze wereld zou scheppen zouden we in een wereld leven waar niemand hoeft te lijden.

Eddy en Rita


«   »