Home » Inzichten » De acceptatie van vandaag, maakt het verlangen van morgen!

De acceptatie van vandaag, maakt het verlangen van morgen!

Nogal wat mensen spreken graag over acceptatie. In dit inzicht namen wij acceptatie even onder de loep en kwamen tot het besluit dat acceptatie van ellendige toestanden niet werkt.

Natuurlijk zijn er zaken, zoals een overlijden of iets dergelijks, waar men geen keuze in heeft, zulke zaken ‘moet’ men ieder voor zich op een zo goed mogelijke wijze proberen te accepteren, wil men met het eigen leven verdergaan.

Keuze maken in wat men accepteert

Om tot een evenwichtig leven te komen is het belangrijk een keuze te maken in dat wat men acceptabel vindt. Zo kan men in een werksituatie of een relatie zitten die niet bevredigend is. Misschien kan men daar niet op korte tijd iets aan doen. Maar het laten rusten omwille van factoren die te moeilijk ‘lijken’ om op te lossen, getuigd van weinig doorzettingsvermogen. Eigenlijk kan men dit luiheid noemen. Men kiest dus voor iets dat het niet waard is om geaccepteerd te worden.

Men ‘moet’ dus steeds een keuze maken. Er voor kiezen niets te doen is ook een keuze. Uit deze keuze blijkt dat men het accepteert en laat men weten aan het ‘Goddelijke’ dat men tevreden is met deze situatie. Het Goddelijke ziet dit als een ‘verlangen’ en men zal ‘meer’ van dit soort situaties krijgen!

Talenten accepteren

Ieder mens is gezegend met talenten. Als men er achter komt wat de eigen talenten zijn en deze gaat benutten én verder uitbouwen, ‘geeft men aan’ dat men deze accepteert en dat men ook de beloning in bv. complimentjes accepteert. In deze houding komt heel duidelijk de acceptatie naar voor en zal het verlangen naar nog meer uitbreiding van deze talenten het verlangen van morgen zijn. Zo kan men deze houding in gelijk welke situatie toepassen!

Tweelingzielschap

Als men door toedoen van anderen accepteert dat het tweelingzielschap getypeerd wordt door onenigheid, aantrekken-afstoten, turbulenties, kortom ‘altijd strijd’ tussen tweelingzielen , is dit evenzeer jouw ‘acceptatie’ van vandaag én jouw ‘verlangen’ van morgen. Ook hier geeft men aan dat men blij is met wat men krijgt en zijn de volgende dagen tot het eind van je eigen leven gevuld met ‘ellende’.

Zo krijgt men wat men verlangt en heeft men totaal ‘geen reden’ tot klagen. Integendeel, het verlangen is vervuld! Klagen mag wel en men kan ‘dankbaar’ het medeleven van anderen accepteren. Waarmee het verlangen van morgen de acceptatie van vandaag bevestigd!

Eddy en Rita


«   »