Home » Inzichten » Communicatie met de Ziel

Communicatie met de Ziel

Ieder wezen met een bewustzijn heeft van nature de mogelijkheid te communiceren met de Ziel.

Dieren die in een bewustzijnslaag leven die lager is in trilling, krijgen impulsen van de Ziel die inspelen op het instinct. Mensen leven, of zouden toch horen te leven, in een hogere trilling dan dieren. Zij hebben dan ook meer mogelijkheden om te communiceren onderling en ook met de Ziel.

Natuurlijk gegeven

Of men er zich er van bewust is of niet, communicatie met de Ziel is er altijd. Deze stopt pas bij het afleggen van het lichaam waar men nu in leeft. Communicatie met de Ziel is dus net zo natuurlijk als ademhalen. Als men niet let op de ademhaling lijkt het alsof men het niet doet. Zo werkt het ook met de communicatie met de Ziel.

Het is niet omdat communicatie met de Ziel een natuurlijk gegeven is dat men het niet moet oefenen. Aanvankelijk kan men zich oefenen door te letten op ingevingen, impulsen, gedachten, gevoelens, sensaties die men binnen krijgt. Men kan trachten een onderscheid te maken tussen wat van de Ziel komt en wat niet. Alles wat van de Ziel komt is gericht op het in harmonie brengen van je eigen leven. Als je dus in een situatie zit die niet harmonisch is voor jezelf, zal je Ziel je benaderen op een manier die op ‘dit moment’ het best bij je past.

Zo kan men in tijden van nood en men de pedalen helemaal kwijt is en er gedachten door je heen flitsen, dat het genoeg is en dat men er best een eind aan kan maken, de gedachte binnen krijgen dat men best nog een poos wacht om uit dit leven te stappen. De Ziel geeft je dan aan dat er nog iets moois op je pad zal komen.

De Ziel zal steeds aangeven dat men zich beter niet bezig houdt met tegennatuurlijke zaken die er voor zorgen dat men steeds weer in de problemen komt te zitten.

Communicatie met de Ziel versterken

Inzichten over de positie die de Ziel van nature inneemt in het eigen leven is noodzakelijk om de communicatie te versterken. Het is absoluut niet nodig dat men zich ondergeschikt maakt aan de Ziel. Dat is niet de betrachting van de Ziel. Haar enige betrachting is telkens weer opnieuw en opnieuw een nieuw individu te beZielen. Zodat dit individu zonder ‘ja maars’, het Zielenleven hier op aarde kan be-leven.

Men kan de communicatie met de Ziel versterken door aandachtig te letten op alle maar dan ook alle ingevingen die belangrijk lijken. Voor tweelingzielen is het belangrijk dat zij deze ingevingen met elkaar bespreken. Voor hen is het niet voldoende dat zij enkel verder gaan op het gevoel. Het is noodzakelijk dat zij de informatie die zij ieder voor zich doorkrijgen met elkaar in overweging nemen. Het is voor hen zeer belangrijk dat zij met elkaar bespreken of de informatie die zij doorkrijgen van de Ziel komt of dat deze informatie van uit het psychische veld verstrekt wordt. Op deze manier kunnen zij beiden het contact én de communicatie met de Ziel versterken. Dit is zeker geen sinecure én vraagt van beiden de totale inzet én de wil om de communicatie met elkaar én de gezamenlijke Ziel te versterken en verder uit te breiden. 

Leren van de Ziel of de Ziel beleren?

Het is de bedoeling dat ieder individu leert van de Ziel! Hier op aarde worden de prioriteiten nogal eens verwisseld. Het idee dat men hier is om de Ziel deze wereld te leren kennen, is steeds meer plaats aan het innemen. In deze houding gaat men zich nog meer verwijderen van de Ziel, waardoor de communicatie stroever verloopt en men nog meer in disharmonie gaat leven.

Als men even logisch nadenkt, komt men er achter dat de gedachte dat men hier is om de Ziel te laten leren, behoorlijk kortzichtig is en dat het getuigt van weinig inzicht, wat de werkingen van de Ziel betreft.

Stel dat je gelooft dat jij als persoon telkens weer opnieuw reïncarneert en dat jij telkens weer, in ieder leven, in dezelfde onprettige situaties beland maar dat de Ziel jou nodig heeft om hier van te leren.

Is het dan geen tijd om jezelf af te vragen of de Ziel hardleers is, dat Zij ieder individu dat Zij leven geeft, telkens weer opnieuw dezelfde ellende laat meemaken? Dan lijkt het wel alsof de Ziel sadistisch is?

Heeft de Ziel dan niets anders te doen?

Een Ziel die al duizenden individuen doorheen een leven op aarde begeleid heeft, heeft wel iets beters te doen. De gedachte dat Zij doorheen die vele levens steeds weer hetzelfde moet meemaken om van te leren, komt uit het ‘eigen beperkte denken’ dat ingesteld is op een leven van pakweg 70/80 jaar. Dit terwijl de Ziel misschien wel miljoenen jaren incarnatie op deze wereld kent. Euh? Waar zit men zelf dan met het beperkte denken?

Van uit het beperkte denken kan men 'nooit' tot een open communicatie met de Ziel komen!

Eddy en Rita


«   »