Home » Inzichten » De blauwdruk van ons leven

De blauwdruk van ons leven

De meesten onder ons hebben toch al gehoord van de blauwdruk van het leven. Voor ieder van ons zou er zo een plan klaarliggen waar in grote lijnen beschreven staat hoe ons leven er uit ziet wanneer we er gehoor aan geven dit plan te volgen.

Er is echter maar één probleem; waar is dat vermaledijde plan en hoe kunnen we daar inzicht in krijgen? Je zou bijna geloven dat er helemaal geen plan is en dat we maar wat rondlopen als een kip zonder kop.

Laten we gewoon aannemen dat er voor ieder van ons zo een blauwdruk klaarligt tot we ons er naartoe begeven om het uit te voeren. In dat geval is het toch wel de bedoeling dat we dit plan zo goed mogelijk gaan volgen. Want eigenlijk houdt dit plan toch het gehele individuele pad in?

Architect

Wanneer een architect een plan van een huis maakt heeft hij/zij al een duidelijk beeld van hoe het huis er zal gaan uitzien. In feite is het zo dat het huis er in gedachten al staat. Er wonen zelfs al mensen in. Zo benadert een architect zijn/haar project. De praktische uitvoering komt later maar het huis is er al. Wanneer de praktische uitvoering zo verloopt zoals de architect het in gedachten heeft krijg je een samenloop van allerlei elementen die ervoor zorgen dat de uitvoer volledig naar wens verloopt en iedereen is tevreden. Eigenlijk is het dan zo dat wat aanwezig is, in de gedachten en het plan van de architect, gevolgd word door de uitvoerders.

Volgens wat wij weten over de blauwdruk van het leven is dat wij alvorens te incarneren een plan opgesteld hebben en dat we bij incarnatie domweg vergeten zijn hoe dat plan er uitziet. Het probleem is dat we maar moeten uitzoeken wat we zelf hebben besloten, ergens ver weg, weten wij veel waar, te gaan doen in dit leven. Pffiioe, kom er maar eens achter wat je zelf in die blauwdruk allemaal hebt getekend en hoe je kunt verifiëren dat je dat plan ook daadwerkelijk leeft. Je zou er moedeloos van worden.

Doen alsof

Wanneer we even terug gaan kijken naar de architect die in gedachten het huis al gebouwd heeft, nog voor de blauwdruk af was, kunnen we stellen dat onze blauwdruk al geleefd is en ons tot voorbeeld voorgaat in het leven. Wanneer wij ons zelf verwijderen van die blauwdruk voelen we ons niet goed. We voelen dat er van alles ontbreekt. Ondanks het feit dat we alles hebben om gelukkig te zijn, zijn we ontevreden. We gaan ons schuldig voelen en doen alsof we gelukkig zijn. Dit doen alsof maakt dat we nog verder verwijderd raken van onze blauwdruk.

Onze blauwdruk leven

Wat kunnen we dan nog doen om dichter bij onze blauwdruk te komen? En hoe voelen of weten we dat we in de stroming van ons plan leven? De laatste vraag is makkelijk genoeg te beantwoorden. Je voelt het gewoon. Alles gaat veel makkelijker, je voelt gewoon dat je in de stroming zit. Je voelt het ook wanneer je uit de stroming gaat. De zaak is, eens je die stroming voelt, er in te blijven. Dit vraagt inzicht en doorzettingsvermogen. Je hebt dan niet meer het gevoel dat je maar wat achterna huppelt.

De eerste vraag is iets lastiger, gewoon omdat je ergens een begin moet maken en gewoonlijk zijn er zoveel dingen in ons leven die eigenlijk niet bij ons passen dat we de neiging hebben om alles maar te laten zoals het is.

We kunnen je maar één raad geven; begin met op te ruimen, je kunt het plan niet leven wanneer er een hoop rommel op ligt. Opruimen is iets dat je zelf moet doen. Wacht niet op iemand die het voor jou gaat doen. Je bent immers zelf de architect én de uitvoerder van jouw eigen blauwdruk.

Eddy en Rita


«   »