Home » Inzichten » Tweelingzielen in conflictsituaties

Tweelingzielen in conflictsituaties

Met verbazing lezen wij op fora omtrent tweelingzielen dat er heel wat zijn die zich steeds weer in conflictsituaties bevinden.

De ene keer met zichzelf, de andere keer met de 'tweelingziel' (?). Volgens sommigen zou dat het enige criterium zijn om zichzelf als een tweelingzielenkoppel te herkennen. Conflictsituaties houden telkens een strijd in, waarin de één de ander wil overtroeven. In deze situaties wordt al heel snel over spiegels gesproken, terwijl er alleen maar sprake is van machtsstrijd. 

Moeilijk te begrijpen voor ons. Vooral omdat wij weten en voelen dat het de bedoeling is dat tweelingzielen zich bewust horen te worden van de harmoniserende kracht die uitgaat van God. Het is pas wanneer zij zich hier terdege bewust van zijn dat er een groei mogelijk is. 

Het is een illusie te denken dat men kan leren uit conflicten, spiegelingen, weerspiegelingen, of wat dan ook. In feite is het zo dat je uit fouten kan leren, 'dat je deze fout beter niet herhaalt' en toch laten mensen zich steeds weer beetnemen en gaan er dan prat op dat fouten gemaakt worden om er uit te leren. Op deze manier blijven deze mensen steeds maar rondjes draaien. 

Pas wanneer we in harmonie leven kunnen wij van elkaar én van onszelf leren. Bij tweelingzielen die in harmonie leven gaat de groei gestaag verder. Er is geen na-ijver onder elkaar. Alles wat zij voor zichzelf doen, doen zij voor de ander en daarmee ook voor de gehele mensheid. 

Voor ware tweelingzielen is het volgens ons onmogelijk om in een conflictsituatie of steeds wederkerende conflictsituaties te blijven leven. De Goddelijke energie brengt tweelingzielen samen en duwt hen naar een harmonisch samenleven. En neem gerust van ons aan: het is geen saaie bedoening.

Eddy en Rita


«   »