Home » Inzichten » Nieuwe Wereld

Nieuwe Wereld

Over de ‘Nieuwe Wereld’ is nog niet zo veel informatie beschikbaar.

Hier en daar kan men lezen dat het een Wereld is waarin alle ‘Positieve, Goddelijke, Ware Eigenschappen’ tot uiting mogen komen. De energie van het lijden wordt dan niet meer ondersteund. Bijgevolg is er geen lijden meer. Hoe ziet die Wereld er dan uit?

Vul de ‘Nieuwe Wereld’ voor jezelf aan

Omdat je schepper bent van je eigen wereld heb je ook de macht om deze in te vullen naar je eigen inzichten. Als je er voor kiest om werkzaam te zijn in de ‘Nieuwe Wereld’ zal je moeten rekening houden met verschillende lage energieën die niet meer ondersteund worden in deze ‘Nieuwe Wereld’.

Vanuit het ‘Goddelijke’ is er steeds ondersteuning op alle niveaus. deze ondersteuning is aangepast aan de trillingen die er aanwezig zijn. Zo worden mensen die nog steeds in de lagere energieën werkzaam zijn ondersteund in hun (hoe miniem ook) positieve activiteiten. Dit heeft te maken met het feit dat ieder mens een potentiële Meester is en bij gevolg recht heeft op ondersteuning tot deze zich richt op het ‘Goddelijk Denken én Leven’.

Vrije wil

Tot men kiest voor een leven in de ‘Nieuwe Wereld’ is de vrije wil nog van toepassing. Als men kiest voor een leven in de ‘Nieuwe Wereld’ zijn er beperkingen wat betreft het ‘verouderde denken’. Gewoontes, denkwijzen, omgangsregels, enz… die in de ‘oude wereld’ als normaal ervaren worden, krijgen geen ondersteuning meer van uit het ‘Goddelijke’.

Men moet weten wat men wil!

In deze versnelde wereld waarin informatie zo snel voor iedereen beschikbaar is, is het moeilijk om een keuze te maken en deze keuze dan ook te blijven houden. Als men een keuze gemaakt heeft, zal er altijd informatie zijn die deze keuze bevestigd of tegenspreekt.

Daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar de ‘ingevingen van de Ziel’ en er zich een tijd aan te houden. De Ziel zal ook ingevingen aanbieden die als het ware meegroeien met het eigen begripsvermogen. Dit vermogen kan men omschrijven als ‘groei in bewustzijn’. Hoe verder men groeit in bewustzijn hoe meer men zich bewust wordt van wat men werkelijk wil in het leven. Hoe waardevoller de eigen inbreng is in het bouwen van de ‘Nieuwe Wereld’ hier op aarde.

Wake up call!

Als bovenstaande jou aanspreekt, heb je bij deze een ‘wake up call’ ontvangen. Ooit heb je jezelf voorgenomen om deel te nemen aan het bouwen van de ‘Nieuwe Wereld’ en zit of zat je te wachten op een trigger die jou er toe aanzet om je leven een totaal andere wending te geven. Deze oproep of uitnodiging zal, wanneer je hier aan toegeeft, je ‘gehele leven’ op zijn kop zetten.

Maar omdat je deze keuze ooit bewust gemaakt hebt zal er steeds een ondersteuning zijn van uit het “Goddelijke”. Het ‘Goddelijke’ zal het jou alleen niet laten weten, omdat het de bedoeling is dat je ooit autonoom, op jezelf dus, zonder ondersteuning van wat of wie dan ook je eigen leven moet gaan leven. Alleen op die manier kan men zich zelf gaan ‘Meesteren’, om zo de eigen plaats in de ‘Nieuwe Wereld’ te gaan innemen!

Eddy en Rita


«   »