Home » Inzichten » Transformatie

Transformatie

Een mens is een veranderlijk wezen, dit wil zeggen hij/zij (verder hij) veranderd door geheel zijn/haar (verder zijn) leven. Er is geen stilstand in een mensenleven mogelijk.

Hij kan zichzelf wel tegenwerken maar zelfs dat tegenwerken kan men onmogelijk stilstand noemen. De mens wordt door zijn eigen tegenwerken gedwongen tot een zoektocht. In deze zoektocht worden hem allerlei zaken aangeboden waar hij mogelijk een vooruitgang mee kan boeken. Dit zal automatisch, hoe miniem ook, vooruitgang in de hand werken.

Geboorte

De allergrootste transformatie van de mens is de geboorte. De Ziel kiest voor een geboorte in een menselijk wezen. Dit is voor de Ziel een mogelijkheid tot groei in de materiële wereld. Sommigen zeggen dat God zichzelf wilt leren kennen in de materie. Dit op zich is een mooie gedachte.

Nu is het de bedoeling dat wij mensen gaan leven volgens dat wat onze Ziel aangeeft en niet andersom. De Ziel weet immers beter dan de mens, met zijn menselijke gedachten, wat deze mens nodig heeft. De mens mag dan wel beschikken over de vrije wil maar deze heeft hij alleen meegekregen om te kiezen wat hij wilt. Wil men een leven in de ‘Goddelijke Energie’ of wil men een leven in de materiële gedachten waarmee men voor zichzelf allerlei constructies bouwt waarin men nog verder afdwaalt van de energie die wij God noemen. Deze keuze mag en kan men zelf maken.

Leven in materiële gedachten

Wanneer men kiest voor een leven in de materiële gedachten merkt men dat men inderdaad kennis in allerlei vormen aangeboden krijgt; boeken, gesprekken, cursussen, internet, enz. Deze informatie zet aan tot nadenken, tot het in overweging nemen van de informatie die zo gul aangeboden word. De vraag is natuurlijk of men iets is met die overvloed aan informatie. Deze informatie kan zodanig belastend zijn, dat men er niets meer van snapt.

Op een gegeven moment is het hoofd zo vol. Men denkt te weten waarover het leven gaat. Men heeft dan al die informatie een plaatsje gegeven in het denken en denkt dat er niet veel meer te leren is. En dan plots, bam, gebeurd er iets, waardoor men in een situatie komt waarin men plots niets meer weet. Men zakt naar een diepte die men voorheen nog niet gekend heeft. De angst slaat zich om het hart, er veranderd zoveel op mentaal én lichamelijk gebied, zoiets heeft men nog nooit meegemaakt. Men gaat op zoek naar anderen die kunnen vertellen wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Wat is er aan de hand???

Eigenlijk niet iets om zich zorgen om te maken maar dat weet men niet als men er middenin zit. Men zit in een transformatieproces. Het is inderdaad beangstigend te merken dat men niets meer weet. Al die jaren dat men bezig geweest is met het verzamelen van informatie, al die energie en dat geld dat men er in gestopt heeft, het lijkt nu zo zinloos dat men dat gedaan heeft. Weet dat het niet zinloos was. Men komt gewoon in een geheel ander gevoel terecht. Laten wij gewoon zeggen dat dit één van de meest gunstige periodes in het leven is. Hoe men er mee omgaat bepaald de manier waarop men erdoor gaat. Blijft men in de angst zitten, zal men uiteraard ook langer in deze periode blijven hangen. Angst is te allen tijde een slechte raadgever. Denk eens na over deze woorden.

Symbolische dood

Eigenlijk is deze periode er een waarin men symbolisch sterft als de mens die men is en herboren wordt als een totaal ander mens. De informatie komt zeker terug, daar moet men zich geen zorgen over maken. Alleen is het niet zoveel meer als voorheen. Dat is alleen maar gunstig! Veel informatie die men bijhoudt heeft men niet daadwerkelijk nodig. Hoe meer men gaat vertrouwen op het feit dat de informatie die men nodig heeft op het moment van noodzaak naar zich toekomt hoe rustiger en zekerder men zal worden. De informatie komt en gaat, komt en gaat, komt en…

Intuïtief gaan leven

Wéét dat dit één van de allergrootste transformaties is die men kan en mag meemaken. Wanneer men goed bij zichzelf blijft, dit wil zeggen; de aandacht niet naar buiten maar naar binnen richt, komt men sterker uit deze schijnbaar moeilijke periode. Na verloop van tijd gaat men meer op de eigen intuïtie én de tekens die men van de Ziel krijgt vertrouwen en dan gaat het echt makkelijker. Samenwerking met de ziel belooft rust, vrede, vrijheid en liefde voor zichzelf en de naasten.

Eddy en Rita


«   »