Home » Inzichten » Dualiteit

Dualiteit

In eerdere inzichten gaven wij aan dat wij liever over ‘polariteit’ spreken dan over ‘dualiteit’. Polariteit geeft aan dat er een stroming is die de dynamiek van het ‘Leven Zelf’ in zich draagt.

In het ‘Eenheidsbewustzijn’ is alleen maar sprake van ‘polariteit’, dualiteit is er totaal onbekend.  Als men op weg is naar het ‘Eenheidsbewustzijn’ hoort men een studie te maken over de werkingen, het denken én het beleven van de dualiteit die er voor zorgt dat alles in deze wereld stroef en moeilijk verloopt.

Opsplitsing

Dualiteit houdt steeds een opsplitsing in. De mens kan niet evenwichtig leven in het duale denken. Het onderverdelen van twee tegengestelden doet men enkel om tot inzicht te komen over de polariteit, de - en de +, die zorgt voor een stroming die alles hier op aarde in werking houdt. In principe hoort men zich na deze overwegingen terug tot het ‘Eenheidsbewustzijn’ te wenden. Hoe miniem dit bij zichzelf ‘lijkt’ aanwezig te zijn. Naarmate men verder vordert in het ‘Eenheidsdenken’ ziet men duidelijker het ‘evenwicht’ in het eigen leven en deze wereld.

Alle goede dingen komen van boven!

In het duale denken splitst men alles op in tegengestelden, waarin men de eigen voorkeuren aanbrengt. Men gaat ieder onderwerp onderverdelen in goed en slecht. Onze observatie is dat er enkel een onderverdeling is in trilling. Er is een ‘lagere trilling’ en er is een ‘hogere trilling’. Als alle goede dingen van boven komen, kan men stellen dat een positieve uiting hoger in trilling is dan de negatieve. Dit is geen waardeoordeel, zij vullen elkaar aan. Neem één trilling weg en alles valt stil in de duale wereld.

Liefde-Haat

De meest bekende eigenschap van het ‘Eenheidsbewustzijn’ is Liefde, deze Liefde wordt in het duale denken opgesplitst als liefde-haat.

Als voorbeeld nemen wij graag Meester Jezus. Hij was een Man die de Liefde van de Vader (God) heel sterk aanvoelde en ook in de praktijk bracht. Veel mensen waren hierdoor gefascineerd. Nog altijd! Hij kon op een zeer eenvoudige manier uitleggen hoe dualiteit werkt en hoe men tot het ‘Eenheidsbewustzijn’ kan komen.

Hij wist dat er buiten deze Liefde ook haat was. Hij zag dwars door mensen heen en vertelde hen wat hun tekortkomingen waren en op welke manier zij de Liefde-haat bij zichzelf in evenwicht konden brengen. Waardoor zij zonder twijfel in het ‘Eenheidsbewustzijn’ konden gaan leven.

Hij nam geen blad voor de mond. In het duale denken kan men dit zien als ‘oordelen’. Vanuit het eenheidsbewustzijn bekeken zag Meester Jezus allen als kinderen van God die door hun denken en handelen ver afgedwaald waren van een ‘Goddelijk Leven’. In de duale wereld spreekt men over: “Ieder zijn eigen waarheid”. Het Bewustzijn waar Meester Jezus in leefde was “Dé Waarheid”, “Hét Eenheidsbewustzijn” waarvan Hij wist dat ieder mens, zonder uitzondering, er toegang tot heeft.

Onderwijzen zag Hij als een taak die Hem door de Vader opgedragen was. En mijn God, hoe haatte men Hem daarvoor. Men haatte Hem zo erg dat Hij onmiddellijk van het zichtbare plan moest verdwijnen. Maar de Liefde heeft er toe geleidt dat het leven en de leringen van Meester Jezus nu meer dan 2000 jaar later nog steeds centraal staat in het denken en beleven van veel mensen die wanhopig op zoek zijn naar de ‘Eigen Oorsprong’.

Liefde-liefde-liefde

In het ‘Eenheidsbewustzijn’ worden alle lagere trillingen opgeheven naar een ‘Hoger Plan’ en blijft er alleen maar ‘Liefde’ over. Zolang de mens in dualiteit leeft en denkt, kan het ‘Eenheidsbewustzijn’ niet naar voor gebracht worden!

Eddy en Rita


«   »