Home » Inzichten » Eeuwige Vreugde

Eeuwige Vreugde

Het kan niet anders of je hebt ooit, al is het maar één keer in je leven, een diepe vreugde ervaren.

Dit gevoel moet ergens in je persoonlijke geheugen opgeslagen liggen. In het geval dat jij,  je dat niet meer kan herinneren hebben we nog altijd die prachtige uitvinding, fotografie. Dus duik in die oude doos en diep daar de reeds lang vergeten afbeelding, waarop je stralend glimlacht, op. Nog beter zijn filmpjes, je hoort jezelf lachen en ziet hoe je beweegt. Het kan niet anders dan dat je het éénmaal ervaren hebt, die diepe vreugde die terug gaat naar dat wat ooit eens was: ‘het paradijselijke leven waarmee alles begonnen is’.

Wanneer dit paradijs een illusie zou zijn, zou al het streven naar geluk en vreugde zinloos zijn. Men zou moeten vaststellen dat men schimmen aan het najagen is. Volgens onze ervaring is het wel degelijk mogelijk iedere dag, ieder moment, iedere seconde in ‘Ware Vreugde’ te leven. Men kan het niet leren. Er bestaan dan misschien wel cursussen voor, maar er is geen enkele externe factor die de mens ertoe kan brengen vreugdevol te gaan leven. Om de simpele reden dat de Vreugde altijd aanwezig is. Men hoeft er geen moeite voor te doen om het te voelen. Vreugde zit verankert in ons ‘collectieve Bewustzijn’, het is een zo diep gevoel dat op geen enkele manier kan uitgewist worden. Vreugdevol leven is een recht voor ieder van ons, zonder uitzondering.

Als ik het dan niet kan leren, wat kan ik dan doen om deze oeroude Vreugde te voelen en voor altijd te leven?

Deze vraag was en is voor ons de rode draad doorheen onze aanwezigheid hier op deze planeet. Wij kunnen voor onszelf zeggen dat de Vreugde ons gehele leven doordrenkt, wij zijn ‘geïmpregneerd met Vreugde’ en we laten deze energie nog verder doordringen in ons totale bestaan zodat de Vreugde van ons afspat en iedereen infecteert die het maar wil toelaten.

‘Ware Vreugde’ is niet te koop, dat hebben we al snel gemerkt. Dan moet het wel gratis zijn en inderdaad, zoals de zon iedere dag gratis opkomt, zo is de Vreugde gratis en voor niks. Cursus ‘Vreugde’ volgen? Vergeet het maar, niks of niemand kan je dit geven, wel inspireren maar geven, nee. Ok, dit wetende kan men het onderwerp ‘lessen volgen’ al afstrepen. Initiaties? Streep af. Materiële zaken? Zij zijn er enkel voor ons comfort, ze zijn niet goed of slecht. Streep af dus. Vrienden, familie, …? We zijn met bijna 8 miljard mensen één grote familie. Streep af.

Lijstje

Zie je wat we hier aan het doen zijn? Juist, een lijstje. De simpelste manier om orde te scheppen in het eigen leven. Bovenaan ons lijstje stonden de dingen die we écht niet nodig hadden in ons leven. Kranten, (negatieve) nieuwsberichten, boeken vol tegenstrijdigheden, enz. Men leest er één en men denkt; “Nu weet ik het!”. Men leest een ander boek en men denkt: “Nu weet ik het niet meer!”. Veel lezen betekent niet automatisch dat men veel ‘Wéét’. Eruit die handel, letterlijk. Wij zijn hier niet onwetendheid aan het promoten maar ‘Wéten’, hoe weinig dat ook is. Men kan beter weinig Wéten dan veel weten. Wéten houdt waarheid in, men heeft het allemaal in zich en men ‘moet’ het de kans geven naar buiten te komen. Die kans geeft men zichzelf niet door zichzelf een mentale indigestie te bezorgen.

Vreugde zit in het collectieve Bewustzijn, het was er eerst. Vreugde is de Oorsprong van de Mens, onze Bron. Drama zit in het collectieve geheugen maar dat is er pas ingekomen door herhaling, laten we stellen dat drama een illusie is die door de mens zelf geschapen is.

Telkens men negatieve nieuwsberichten ziet of leest, of er over praat, bevestigt men drama en kan men onmogelijk Vreugde toelaten. Vanuit het eigen menselijke denken geeft men de voorkeur aan drama. Vreugde is er, maar men geeft Ze geen kans, door zich telkens opnieuw op drama te richten.

Wanneer men dit doorvoeld heeft kan men het lijstje verder afstrepen. Natuurlijk komt men voor dilemma’s te staan maar dat mag je er niet van weerhouden verder te gaan. Relaties zullen verbroken worden en wanneer deze later terug opgenomen worden (hoeft zelfs niet) zullen ze anders zijn, spiritueler. Men zal moeten afscheid nemen van vele zaken die eens zo belangrijk leken. Gewoon omdat ze niet meer passen in een vreugdevoller bestaan. Wanneer men in een hogere trilling, Vreugde, gaat leven is er geen ruimte meer voor drama. Ook de drama’s van anderen krijgen een andere betekenis.

Voor ieder probleem is er een oplossing

Zaken die eens onoplosbaar leken zijn er dan niet meer. Bedenk dat er voor ieder probleem een oplossing bestaat, anders was het geen probleem. Het één is onlosmakelijk verbonden met het ander. Als men geen problemen heeft gaat men toch geen oplossingen zoeken? Heeft men problemen? Zoek dan oplossingen of laat ze gewoon los!

Ga niet op stap met de problemen van anderen, streep die alvast af. Het is een rare gewoonte op stap te gaan met andermans problemen. Via religie is deze gewoonte ook in ons collectieve geheugen geslopen. Men kan een mens even ondersteunen tot deze zelf een oplossing vindt maar vele mensen willen hun problemen gewoon bijhouden. Is het dan nog jouw probleem? Afstrepen dus. Dit lijkt hard maar het is écht de enige manier om zelf tot een vreugdevol leven te komen. Gaandeweg zal de ware toedracht duidelijk naar voor komen. In al je Vreugde ondersteun je de gehele Kosmos. Ware Vreugde manifesteren op aarde gaat veel verder dan de zichtbare wereld. Wees je daar bewust van!

Zet die rare gedachte dat ‘ieder huisje zijn kruisje heeft’ (collectieve geheugen) opzij en laat je infecteren met pure Vreugde!

Wij zenden een liefdevolle gedachte aan de gehele wereld, moge iedereen gelukkig en gezegend zijn.

Eddy en Rita

~~~~~~~~~~~~~~~~

Volgende tekst circuleert reeds lange tijd op internet en illustreert bijzonder goed wat de materialisatie van Vreugde met ons mensen kan doen. Persoonlijk zouden wij deze tekst ‘Onze grootste mogelijkheden’ noemen.

Our Deepest Fear

By Marianne Williamson
vertaling onder deze tekst

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness
That most frightens us.
We ask ourselves
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small
Does not serve the world.
There's nothing enlightened about shrinking
So that other people won't feel insecure around you.
We are all meant to shine,
As children do.
We were born to make manifest
The glory of God that is within us.
It's not just in some of us;
It's in everyone.
And as we let our own light shine,
We unconsciously give other people permission to do the same.
As we're liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others.

Onze diepste angst

Door Marianne Williamson

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn.
We zijn het aller-bangst voor het licht in ons, niet voor onze duisternis.
We vragen ons af: ” Wie ben ik, dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, talentvol en geweldig zou zijn?”
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God? Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent. Er is niets verlichtend aan als je in je schulp kruipt om te voorkomen dat mensen zich in jouw aanwezigheid onzeker zullen voelen.
Het is de bedoeling dat we stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons schuilt,  te manifesteren.
Dat licht bevindt zich niet in sommigen onder ons, het is aanwezig in ieder mens.
En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door onze aanwezigheid daarvan automatisch bevrijd.


«   »