Home » Inzichten » De Ziel en het fysieke bestaan

De Ziel en het fysieke bestaan

De vraag wat de Ziel nu werkelijk vertegenwoordigd en wat Zij werkelijk is, is door de eeuwen heen reeds vele malen gesteld en tot nu toe zijn er nog geen complete antwoorden geformuleerd.

Alle beschrijvingen geven een klein beetje weer van wat Ze zou kunnen zijn. Dit maakt de Ziel tot één van de meest boeiende onderwerpen hier op onze planeet. Als tweelingziel ervaren wij dat onze gezamenlijke Ziel ons fysieke bestaan totaal overstijgt.

De mens met zijn menselijke gedachten heeft de neiging zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Men maakt de Ziel ondergeschikt aan het fysieke bestaan. Dit is vrij normaal want mensen denken en reageren vanuit de eigen beperkingen. Hoe dieper men doorgedrongen is in de materie hoe beperkter men leeft. Dit heeft niets te maken met de menselijke intelligentie want ook deze is beperkt. Als fysieke mens denkt men dat men het middelpunt van het eigen bestaan is en in zekere zin is dit ook zo.

Wanneer men zichzelf niet in het middelpunt van het eigen bestaan plaatst kan men nooit tot een hoger begrip komen van wie of wat men werkelijk is. We leven in een wereld waarin dit als niet netjes beschouwd word. Een beetje moeilijke situatie. Je wil jezelf als de belangrijkste persoon in jou fysieke bestaan zien maar de andere mensen willen dat je hen belangrijker vind dan jezelf en zelf wil je in andere mensen hun leven belangrijker zijn dan zij zichzelf vinden.

Het verband Ziel-mens

Wanneer we dit alles nu even terzijde schuiven en eens gaan kijken welke rol de Ziel in dit alles speelt, krijgt men een geheel ander beeld. Vermits de Ziel in het Goddelijke resoneert, heeft Zij natuurlijk meer informatie dan wij als fysieke mens. Wanneer men even gaat kijken naar het verband Ziel-mens en deze naar waarde weet te schatten komt men al een hele stap verder in het proces dat men als Ziel in dit lichaam doorloopt. Men kan dit doen door een simpele vraag te stellen. Namelijk “Wat is er belangrijker; mijn Ziel of mijn fysieke lichaam?”.

Kijkt men even naar alle informatie die tot nu toe te vinden is over de Ziel, kan men stellen dat de Ziel het belangrijkste is. Waarom gedraagt men zich dan niet zo? Wat houdt een mens tegen om te gaan leven naar dat wat de Ziel hem ingeeft? Wat kan er buiten de Ziel zo belangrijk zijn dat men steeds kiest voor een beperkt leven? Een hoop vragen die ons zo maar door het hoofd schieten. Zou het kunnen zijn dat men van uit het beperkte denken meent dat de Ziel een verlengstuk is van zichzelf als fysieke lichaam?

Wat de Ziel wil

De Ziel wil hier op aarde leven, Zij wil God leven in deze fysieke lichamen. Zij wil ervaren dat een leven hier op aarde het allerhoogste is dat in het hele Universum te vinden is. De Ziel kan dit onmogelijk ervaren wanneer men zichzelf als fysieke mens groter of kleiner maakt dan de eigen Ziel. De mens IS zijn Ziel en bijgevolg EEN met alle Zielen.
Wees zo vrij vanuit je Ziel te leven.

Eddy en Rita


«   »