Home » Inzichten » Verandering

Verandering

Volgens verschillende bronnen zou de energie op aarde sinds geruime tijd aan het verhogen zijn.

Gelijklopend met de verhoging van de energetische trillingen, rijst de gedachte dat er nood is aan een totaal nieuwe aanpak, totaal andere gedachten wat het spirituele onderricht betreft.

Nogal wat mensen, die op spiritueel/alternatief onderwijs gebied actief zijn, menen deze verandering door te kunnen drijven door het onderwijssysteem aan te pakken maar houden zich vast aan de inhoud van dat wat onderwezen wordt. M.a.w. ze brengen oude wijn in nieuwe zakken. Enkel het systeem veranderen helpt niet. De inhoud zelf is dringend aan verandering toe.

Verandering komt van binnenuit

Men kan elkaar niet blijven wijsmaken dat het voor ieder individu noodzakelijk is om dezelfde ervaringen door te maken alvorens men er zich van bewust wordt dat verandering van binnenuit komt. Eigenlijk is het zo dat ieder mens er zich innerlijk van bewust Is dat men geen lessen nodig heeft, men gelooft het alleen niet. Inspiratie is wat nodig is om de mens naar een bewust leven te leiden. Men heeft geen  uiterlijke leringen of richtlijnen nodig. Men heeft geen cursussen, dikke boeken, initiaties, enz... nodig om tot het besef te komen dat men alles in zich heeft.

 Wie verandert wat?

Het is de mens zelf die zijn gedachten én zijn aanpak hoort te veranderen. Men kan blijven verwachten van de leraars, of althans, zij die zich als leraars presenteren, dat zij datgene brengen wat men nodig heeft om het eigen leven zo te kunnen inrichten zodat het vlekkeloos verloopt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Op de eerste plaats 'moet' ieder mens voor zichzelf, er zien achter te komen dat hij/zij en niemand anders verantwoordelijk is voor de manier hoe hij/zij het eigen leven invult.

Het is noodzakelijk dat men zelf er van bewust wordt dat alle mensen, zonder uitzondering, van 'Goddelijke oorsprong' zijn. En dat alles wat men nodig heeft in deze 'Goddelijkheid' besloten ligt.

Pas dan zal werkelijke verandering mogelijk zijn!

Eddy en Rita


«   »