Home » Inzichten » Eenvoudig God

Eenvoudig God

Wij zijn gaan rondtasten naar wat God werkelijk is en wat Hij voor ons kan betekenen in ons leven. Wij benaderen het leven op een meer rationele manier en alles wat niet van nut is gaat eruit.

Dit is een eenvoudige manier om het leven overzichtelijk te houden. Wij gaan ons daardoor meer bezighouden met de dingen die écht belangrijk zijn. Zodoende hebben wij eerst de oude gedachten en voorstellingen die we over God aangeboden kregen gewist en zijn vertrokken met één vraag.

De vraag “Wie of wat is God?” staat centraal in ons leven. We zijn er achter gekomen dat God zich niet laat vangen in een ‘definitie’. Wanneer men dit probeert loopt het altijd mis. Zelfs nu terwijl we dit aan het schrijven zijn, voelen wij de beperkingen die wij deze ‘Enorme Kracht’ opleggen door ze te willen omschrijven. Ons intellect is nog niet genoeg ontwikkeld om God te omvatten. Het is echter onze ambitie om een totaalbegrip te krijgen over God. Dit is onze ‘droom’ en ons 'doel' en we gaan daarmee door.

Bevrijdt je denken

Om tot een begrip te komen van wat God werkelijk is, moet men zichzelf bevrijden van alle gedachten die voortgekomen zijn uit het onbegrip uit het verleden. Men neemt deze beperkende verklaringen meestal als vanzelfsprekend aan. Wanneer men voor zichzelf aanneemt dat men niet Gods gelijke is, zal dat ook zo wel zijn. Door deze stelling aan te nemen schept men voor zichzelf een wereld waarin men inderdaad niet goed genoeg is om zich gelijk te stellen aan het ‘Goddelijke niveau’. Door deze beperkende gedachten ontneemt men zichzelf de grootste kans die men krijgt om het leven te doorgronden. Het is een kans waarin men vrijheid wordt voorgehouden! Alles wat men kan doen is deze kans te grijpen. Men mag deze ook weigeren maar dan ontloopt men de vrijheid, want immers, de Waarheid kennen is vrij zijn.

Hoe zien wij God dan? Wat of wie is God voor ons? We kunnen allerlei superlatieven gebruiken om God te verklaren. Wij  kunnen spreken van een ‘Alomtegenwoordige-, Allesomvattende-, Alwetende-, Goede-, enz... God’. Wij kunnen spreken over ‘Universele Energie’, ‘de Bron’, ‘Al Wat Is’. Wij kunnen Hem duizenden namen geven. Maar zijn wij daar iets mee? Komt daar iets uit voort dat wij op een praktische manier kunnen toepassen in ons eigen leven? Wij twijfelen daar aan.

Correspondentie

Zelf kunnen wij mensen die een wetenschappelijke verklaring voor de ‘Energie God’ zoeken best begrijpen. Wanneer men praktisch ingesteld is, is men niets met de God uit de religies. Men is ook niets met onbegrijpelijke omschrijvingen waarin God als iets mystieks voorgesteld wordt. Naar het inzicht dat wij op dit moment hebben kunnen wij duidelijk stellen dat God in, door en met alles correspondeert, deze correspondentie die altijd aanwezig is verloopt echter niet op het niveau van het menselijke, dus beperkende denken. Dit beperkende denken is een eigen creatie die de mens er toe brengt van beneden naar boven te kijken. Wanneer hij dit doet is er niets te zien, ‘God bestaat niet’ of ‘Hij is onbereikbaar’ zegt hij dan. Dit is de wereld die de mens dan schept op eigen verantwoordelijkheid. Het is zijn eigen 'keuze', zijn eigen ‘waarheid’, zijn eigen ‘illusie’.

Updaten

Update je denken, gooi alle oude ideeën over God eruit en vervang ze door nieuwe verfrissende ideeën. Wanneer men de moeite neemt om het eigen denken bij te stellen, kan men zichzelf optillen tot een niveau dat hoger in trilling is. Dit doet men door alles wat men over het onderwerp ‘God’ denkt te weten bespreekbaar te maken en te overwegen.

Gaandeweg komt men er achter dat het beeld dat men over God heeft helemaal niets te maken heeft met deze 'Alomvattende Kracht'. Dat men zelf de eigen mogelijkheden beperkt door deze denkwijze. Dat men de ‘Energie God’ kan voelen, horen en zien. Dat men deze 'Energie' kan toepassen om het eigen denken nog verder te helen zodat men er nog meer kan uithalen. De mogelijkheden zijn onbeperkt volgens ons. Het is ontzettend boeiend deze ‘God’ te volgen.

Wanneer men God werkelijk voelt heeft men geen zweverige beschrijvingen nodig.

"Ga met opgeheven hoofd, want je draagt God in je!": is een oude wijsheid, die een diepe waarheid aan het licht brengt.

Eddy en Rita


«   »