Home » Inzichten » Informatieverslaving

Informatieverslaving

Onze samenleving is ongemerkt in een informatieverslaving terecht gekomen. We weten niet beter dan dat dit heel normaal is. Zo zijn we opgevoed.

Geïnformeerd zijn kan ook nooit slecht zijn en inderdaad, het is fijn veel te weten, je kunt er mee uitpakken. In het onderwijs worden mensen die veel weten zelfs beloond. De uitblinkers worden meer geëerd en gelauwerd dan zij die minder weten en bijgevolg minder belangrijk ‘schijnen’ te zijn dan de slimmeriken.

Minpunt aan informatievergaring

Er zit echter een behoorlijk minpuntje aan het vergaren van informatie. Het is zo klein dat maar weinig mensen het opmerken. Informatie vergaren laat weinig ruimte over voor een eigen inbreng. De informatie die men vergaard komt van andere mensen, die op hun beurt weer informatie van anderen citeren. Wij mensen zijn geneigd om goed klinkende informatie, zonder deze te toetsen aan het eigen gevoel, voor waarheid aan te nemen. Door deze houding aan te nemen komt men in de problemen met de eigen intuïtie. Intuïtie houdt een creatief proces in. Er is echter niets creatiefs aan het klakkeloos overnemen van informatie die, hoe goed bedoeld ook, van anderen komt.

Informatie over een leven in eigen beheer

Voor alle duidelijkheid; wij hebben het niet over een handleiding van een of ander toestel, of over informatie die reeds vastligt. Het zou totaal zinloos zijn opnieuw te bewijzen dat 1+1 gelijk aan 2 is. Wij hebben het over het leven op zich en de manier hoe het te leven. Hier bestaat zoveel informatie over dat men door de bomen het bos niet meer ziet.

Men gaat ook alleen maar informatie over het leven zelf zoeken wanneer men zich in een kwetsbare positie bevindt. Men zoekt dan een oplossing voor een of ander probleem en hoopt de meest geschikte methode te vinden. Zodat men door deze toe te passen in een mum van tijd van de problemen verlost zal worden.

Kwetsbare positie

Het is algemeen bekend dat wanneer men zich in een kwetsbare positie bevindt de eigen intuïtie zich nogal eens in de steek durft te laten. In feite laat men dit zelf toe. Door niet te vertrouwen op de kracht van de eigen intuïtie maakt men van zichzelf een slachtoffer dat hulp nodig heeft. Men gaat op zoek naar informatie die verteld wat er mankeert en wat de meest geschikte oplossing is. In principe kan men zeggen dat men het slachtoffer is van het eigen wantrouwen ten aanzien van de eigen intuïtie.

Wat kan je doen om deze informatieverslaving te boven te komen?

  • In de eerste plaats je eigen intuïtie erkennen als de allerhoogste informatiebron.
  • Jezelf de tijd geven om het vertrouwen aan te sterken.
  • Niet alle informatie, zonder meer, voor waarheid aannemen. Het is niet omdat het ergens geschreven staat dat het waar is.
  • Stel, wanneer je met een vraag zit, deze in je binnenste en wacht op het antwoord.
  • Vertrouw op het antwoord dat komt.

In feite is het zo dat je bovenstaande informatie niet nodig hebt! Intuïtief wéét je het al!

Eddy en Rita


«   »