Home » Inzichten » Levensdoel

Levensdoel

“Moeder waarom leven wij?” Een klassieke vraag waar menig mens zich het hoofd over breekt.

Wat de ware toedracht is van het leven weten wij niet. Het leven is zo veelzijdig, dat we het zouden beperken mochten we een duidelijk antwoord op deze vraag formuleren. Wij denken dat de meeste mensen diep ontgoochelt zouden zijn, mocht vastgesteld worden dat het leven gewoon zinloos is. We zouden dit met alle intelligentie die we in ons hebben nooit kunnen bevatten. Net zoals we het leven nog niet ten volle kunnen begrijpen. “Maar is het leven daardoor een mysterie? Een ondoorgrondelijk iets?”

Constructies en stellingen

Er komen alleen maar vragen bij die de mens aansporen verder te kijken dan de neus lang is. Zo komt men uiteindelijk uit op de vraag “Wat is mijn levensdoel?”. Deze vraag leidt de vraagsteller langs allerlei constructies en stellingen waarvan hij aanneemt dat ze te maken hebben met het eigen ‘levensdoel’. Men onderneemt eens dit en dan weer dat en men stelt vast dat deze acties niets met het eigen levensdoel te maken heeft. Om het toch nog interessant te maken gaat men er de term ‘levenslessen’ aan verbinden. Een krachtige term stellen wij vast, ze wordt dan ook over de gehele wereld als dusdanig aanvaardt. “Maar zijn het wel écht ‘levenslessen’?” en “Hoe lang denkt men deze lessen nog te moéten ervaren?”

Nog meer vragen

Zoals je ziet, er komen steeds meer vragen bij. En dat is alleen maar gunstig. Door deze vragen en het zoeken naar antwoorden traint men het denken in 'het alles in overweging nemen'. Uiteraard mag men voor zichzelf aannemen dat alles al vast ligt en dat wij mensen daar naar moéten leven en dat men uiteindelijk geen inspraak heeft in hoe en wat men wil leven. Wij ervaren dat er wel een aantal dingen zijn die vast liggen maar niet alles.

Er is een bepaald kader waarbinnen de mens zijn invloed vanuit het denken kan aanwenden. Men kan het leven een bepaalde richting geven, vandaar dat men aanneemt dat wij mensen ‘scheppers’ zijn. Dit is een feit, het bewijs is er; de mens is het enige wezen hier op aarde dat voor zichzelf een imperfecte wereld kan scheppen. Dat doet hij uit vrije wil. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is ook vrij om in deze imperfectie te blijven leven. Dit brengt ons dan weer bij de vraag; “Heeft de mens dan écht zoveel macht?”. Ons antwoord is kort en bondig. “Ja”.

“Maar wat is nu het levensdoel?” Wij voor onszelf hebben vastgesteld dat ons levensdoel van een uiterste eenvoud is; het is ons doel een leven te leven, waaruit alle moeite en verdriet voor goed verdwenen zijn. Resultaat ‘levensvreugde’, deze levensvreugde tot uiting brengen en laten stromen. Alleen al door te zeggen ‘wij zenden een liefdevolle gedachte aan de hele wereld, moge iedereen gelukkig en gezegend zijn’ brengen wij die levensvreugde tot uiting. Wat een heerlijke eenvoudige taak.

Jouw levensdoel?

Wat is jouw levensdoel? In de eerste plaats ‘Leven’ uiteraard. Misschien heb je ooit een levensvisie gehad die je écht aanstond. Je geloofde er in maar omdat iedereen jou een dromer noemde ben je deze visie gaan vervangen door iets dat veel lager is, je bent gaan aannemen dat deze visie maar een droom was en bijgevolg bedrog. Herinner je die visie, hoe onmogelijk ze ook lijkt te bereiken en laat je dromen uitkomen.

Is het jou ambitie de wereld te verbeteren? Goed, dat is een nobele gedachte, begin dan met je eigen leven. Neem je leven dat je op dit moment leeft in overweging, sluit niets uit, maak komaf met allerlei constructies en stellingen, die jou er van weerhouden te zijn wie je Werkelijk bent, een Goddelijk wezen. Wanneer je dit doet in de volle overtuiging te zullen slagen, krijg je alles wat je nodig hebt om dit te volbrengen.

Wij wensen jou inzicht en levensvreugde toe!

Eddy en Rita


«   »