Home » Inzichten » Het woordje 'God'

Het woordje 'God'

Voor veel mensen is het woordje 'God' een beladen woord. Zelfs mensen die met spirituele groei bezig zijn, hebben moeite met het woordje 'God'.

Zij spreken over Universele Energie, Spirit, Al Dat Is, enz...maar nooit of weinig over 'God'. Tijdens de jaren dat wij twee spreken over 'God', hebben wij ondervonden dat het woordje 'God' in trilling hoger staat dan gelijk welk ander woord. Door het woordje - met het juiste inzicht -  uit te spreken, wordt men zich meer bewust van de 'Goddelijke Energie' die altijd bij zichzelf aanwezig is. Het is een rechtstreeks contact met de 'Energie' waar het woordje 'God' voor staat.

Angst voor drieletter woordje

Waarom die angst voor een drieletter woordje? Volgens ons is dit te wijten aan een gebrek aan informatie. Tegenwoordig merken wij een fascinatie voor het woordje 'God' maar weinige durven er open over te praten. Als we in ons religieus verleden gaan kijken merken we dat het woordje 'God' als een onderdrukker gebruikt werd. Je mocht niet veel fout doen of god stond klaar om je te straffen. Mensen die het niet zo goed voor hadden als ze lieten uitschijnen onderdrukten hun medemensen met hel en verdoemenis en daar bovenop nog een straffende god.

Alle rampen werden als een straf van god beschouwd. Je zult wel iets verkeerds gedaan hebben, anders overkomen je deze verschrikkelijke straffen niet. Tegenwoordig weet ieder weldenkend mens dat dit gewoon larie en apekool is. Mocht je nog in een straffende god geloven hebben wij één simpele vraag voor jou. Denk je nu werkelijk dat god jou uit die 7 miljard mensen uitkiest om jou te straffen? Dan moet je écht wel bijzonder zijn dat god tijd voor jou vrijmaakt om je te straffen. Uitgerekend jij uit die 7 miljard mensen???

Richtingaanwijzer

De allereerste keer dat het woordje 'God' gebruikt werd, was dit in een uiting van alles maar dan ook alles dat het goede, de perfectie vertegenwoordigde. De mensen die verantwoordelijk waren voor het welzijn in de toenmalige samenleving zagen dat velen kozen voor een leven in vrije wil. In deze vrije wil leefden zij buiten de 'Goddelijke wet'. Door deze wet te negeren kwamen zij in trilling lager te staan dan hun 'Goddelijke Zelf' en deed verwarring en hebzucht zijn intrede.

Zij die verantwoordelijk waren voor het welzijn probeerden hen die afdwaalden tevergeefs te attenderen op deze afdwaling. De verantwoordelijken kwamen samen om een oplossing te zoeken. Het enige dat zij konden doen was het woordje 'God' te enten met al het goede dat voortkomt uit deze 'Energie', zodat zij die afdwaalden en terug in hun 'Goddelijke Perfectie' wilden komen, zich daar op konden richten.

'God' als 'Energie'

Door de tijd heen is de ware betekenis van het woordje ‘God' als 'Energie’ dat al het goede in zich houdt, naar een strenge, straffende god in persoon verandert. Deze visie kunnen wij mensen moeilijk blijven volhouden. Dit zou betekenen dat wij mensen rechtvaardiger zijn dan God. Welk rechtvaardig mens wil nu leven met een godsbeeld dat minder is dan zichzelf? Kunnen wij andere mensen hun fouten vergeven en een godsbeeld van een ‘strenge straffende god’ blijven onderhouden?

Wanneer je voor jezelf wéét dat het woordje 'God' alleen het positieve, de perfectie, enkel het goede inhoudt, kun je je leven een geheel ander wending geven.

Eddy en Rita


«   »