Home » Inzichten » Vrije wil

Vrije wil

Vrije wil is een instrument dat ons mensen, als fysiek wezen met een bewustzijn, toegestaan is te gebruiken.

Het is echter alleen werkzaam in het dualiteitsbewustzijn. Zolang men zich in dualiteit bevindt, zal vrije wil werkzaam aanwezig blijven. Hoe men dit instrument gebruikt en of men er gebruik van maakt heeft met de vrije wil zelf te maken.

Als men dit even in overweging neemt kan men zeggen dat men als mens een grote vrijheid gekregen heeft. Aanvankelijk is het noodzakelijk dat men zich bewust wordt van die vrijheid zodat men de vrije wil volledig naar eigen goeddunken kan gebruiken.

Polariteit, dualiteit

Polariteit is noodzakelijk om alle acties in de materie te ondersteunen, zonder polariteit is er geen enkele beweging in de materie. Polariteit heeft volgens ons niets met dualiteit te maken. Een visie in dualiteit houdt tegengestelden in, terwijl polariteit een beweging vooronderstelt.

Als voorbeeld nemen we de hartfunctie, mechanisch gezien heeft het hart twee activiteiten; het zuigt en stuwt. Deze acties zijn geen dualiteiten, zij zijn twee aspecten van hetzelfde orgaan. Het één kan niet zonder het ander, men kan er niet voor kiezen om het hart alleen te laten zuigen of te stuwen. Dit zou het hart buiten werking stellen.

Door in het dualiteitsbewustzijn te kiezen voor het één of het ander stel je de Goddelijkheid (Christus) in jezelf buiten werking. In het Eenheidsbewustzijn is er geen dualiteit, bijgevolg wordt de vrije wil buiten werking gesteld.

Goed, slecht

In het dualiteitsbewustzijn maakt men steeds een onderscheid tussen de tegengestelden. Men spreekt dan over: iets goed of slecht. Men brengt dan zelf een scheiding aan. Het is belangrijk te weten dat men dit uit vrije wil doet. Men kiest ervoor om een standpunt in te nemen aan de hand van de eigen waarnemingen, gevoelens, ervaringen, conditioneringen.

Zelfs ten opzichte van de vrije wil hebben de meeste mensen zich een mening gevormd. De meeste mensen vinden dat men uit vrije wil voor het goede moet kiezen en toch doen heel wat mensen het tegenovergestelde. Raar hé? Of toch niet?

Ondernemen

Spiritualiteit vraagt ondernemingsgezindheid. Heel wat mensen bevinden zich in een situatie waarin ze zich niet prettig voelen. Ze worden boos omdat er niets veranderd en uiten deze boosheid in hun omgeving. Ze vinden dat hun omgeving zich moet aanpassen aan hun gedachten en visie over dat wat het leven volgens hen zou ‘moeten’ zijn. Wat zij niet beseffen is dat zij in hun boosheid, verdriet, enz… uit vrije wil de lagere energieën voeden. Deze lagere energieën (men spreekt soms van het kwade, demonen, satan, enz…) mogen alleen maar aanwezig zijn zolang zij kunnen dienen.

Het Goddelijke grijpt ‘alle’ omstandigheden aan om de mens tot spirituele groei te bewegen, ook de werkingen van de vrije wil en van het ‘schijnbare kwade’. Zolang de mens in tweestrijd leeft zullen de lagere energieën blijven aankloppen. Het Goddelijke hoeft niet aan te kloppen, het Is steeds aanwezig.

Eens ieder mens zich bewust is van zijn eigen ‘Goddelijkheid’ worden de lagere energieën automatisch verwijderd, ze krijgen dan geen voeding meer van de van ‘Zichzelf-Bewuste Mensen’. Zij hebben geen enkel nut meer. Zelf hebben wij in onze ondernemingsgezindheid ondervonden dat wij deze lage energieën steeds voorblijven. Wat ons betreft bestaan zij zelfs niet meer.

God en vrije wil

Wij hebben onze vrije wil afgestemd op het tot uiting brengen van de ‘Christus’ in ons zelf. Voor ons is er niets belangrijker. We hebben er zelfs een fulltime baan aan. Het is in deze houding dat wij ondervonden hebben dat de vrije wil in het hogere denken totaal afwezig is. In het ‘gewaar zijn van Eenheid’ is vrije wil als instrument totaal nutteloos. Er moet zelfs niet meer gekozen worden, je doet gewoon dat wat via inspiratie binnen komt.

Wat men zou kunnen doen (uit vrije wil)

Luister naar je intuïtie. Scherp je onderscheidingsvermogen aan, zodat je het verschil kunt zien tussen 'Ware Inspiratie' en dat wat van de lagere energieën afkomstig is. In overeenstemming met God leven is écht wel het makkelijkste wat er is. Stem uit vrije wil je wil af op God!

Eddy en Rita


«   »