Home » Inzichten » Grensverleggend denken

Grensverleggend denken

Als men besluit een meer spiritueel leven te gaan leven is het belangrijk te weten dat men de eigen gedachten ‘moet’ bevrijden van de grenzen die men zichzelf heeft opgelegd.

‘Zichzelf opgelegd’ is de juiste uitdrukking. De meeste mensen denken dat wie of wat men momenteel is, te maken heeft met de cultuur, de familie, vrienden, leraars, situaties en ervaringen uit het heden én verleden, enz.

Tot op zekere hoogte klopt deze stelling maar hoe verder men doordringt in het spirituele denken hoe meer men voelt dat ze helemaal niet klopt. Op dat moment heeft men het ‘denken’ reeds opgetild tot een meer ‘verhevener denken’. Houdt het hier dan bij op? Zeker niet. Het is de bedoeling dat men zichzelf oefent in het grensverleggende denken. Met andere woorden; alle oude stellingen, patronen, schijnbare zekerheden, enz…, horen onder de loep genomen te worden en al naargelang de inzichten, losgelaten en/of verbetert te worden.

Naarmate men vordert in het grensverleggende denken weet men ook steeds duidelijker dat men zelf verantwoordelijk is voor dat wat men denkt en de invloed die deze gedachten op het eigen leven hebben. Volgens onze ervaring is dit weten niet voldoende. Men moet naar het ‘Absolute Weten’ streven en dit in combinatie met het gevoel dat men zeer zeker op de juiste weg zit, brengt je in de ware stroming van het leven zelf. Een leven waarin alleen ‘God’ of het ‘Absolute Spirituele’ voorrang krijgt op alles.

Het is vrij eenvoudig. Men brengt zichzelf met de eigen wil tot op het punt waarop men alles kan overlaten aan die ‘Ene Energie’ die door alles stroomt. Het is deze ‘Energie’ die je dan de juiste weg wijst. Dát is de enige weg.

Dat je de, voor jou, juiste weg mag bewandelen!

Eddy en Rita


«   »