Home » Inzichten » Leef je leven zelf!

Leef je leven zelf!

Vraag gelijk wie of hij/zij, zijn/haar leven zelf leeft en de kans is groot dat je "Ja natuurlijk." als reactie krijgt.

Als dit ook jouw antwoord is, wat doe jij dan op deze site? Volgens ons ben je op zoek naar iets dat meerwaarde kan bieden aan het leven dat je tot nu toe leefde. Of wij jouw leven kunnen veranderen, het een meerwaarde kunnen geven? Die kans is klein, laten we maar gewoon aannemen dat ze onbestaande is.

ABC

Tja, is er dan helemaal niets aan te doen? Jawel, maar dan moet je dat zelf wel doen uiteraard. Het leven dat jij leeft en de waarden die jij er aan geeft komen voort uit je eigen denken. Dit denken is gevormd door alles wat je aangeboden werd doorheen je hele leven. Neem nu lezen, dat heb jij geleerd, iemand heeft je verteld dat de klank A, A is en dat het symbool daarvoor gewoon A of a is, eenvoudig niet? Zeker, anders zou je deze tekst niet kunnen lezen, laat staan begrijpen. Deze dingen moet men gewoon aanleren, want wanneer men zich blijft afvragen waarom die A een A is komt men niet toe aan B. Men zou blijven steken in de eigen ontwikkeling en alleen maar a-klanken uitstoten en/of schrijven.

Gewoonte

Zo leert men al vanaf de vroegste jeugd hoe men met elkaar kan communiceren. Heel simpel én ook herkenbaar allemaal. Zo krijgt men ook de waarden die men later in het leven toepast, mee tijdens de opvoeding. Men kan veel lezen en dat wat geschreven staat voor waarheid aannemen. Dit doet men omdat het zo aangeleerd is. Het is een gewoonte zoals ademhalen bv, men denkt er niet meer bij na.

Na papegaaien

Wat heeft dit dan met 'leef je leven zelf' te maken? Veel. Men doet gewoon na wat voorgekauwd is door anderen via boeken, cursussen, workshops, kranten, tijdschriften, enz... Men stelt zelden vragen en papegaait maar na, zonder zich druk te maken over diepere inzichten omtrent dat wat men gelezen, gehoord, gezien heeft.

Als men dan een vraag krijgt over een bepaald onderwerp is het antwoord snel klaar want men heeft het hier of daar gelezen of gehoord. Wanneer de 'eigen mening' gevraagd wordt, weet men het niet meer en moet men refereren aan de bron (boek, tijdschrift, site, blog, inzichten, enz...). Zo komt men nooit tot het vormen van een eigen mening.

Eigen mening vormen

Als men zich houdt aan een vrienden- en/of familiekring hoort men zichzelf aan te passen aan deze kring, men moet er voor zorgen dat men past binnen deze kring wil men er bij horen. Dit alles zorgt ervoor dat men al snel gaat leven zoals anderen het graag van jou zien en niet zoals men het zelf wil.

"Wat kan ik daar nu aan doen?" denk je nu.

  • Alles ligt binnen je eigen bereik.
  • Haar op je tanden kweken en voor je eigen mening opkomen, zonder dat je anderen hun mening vraagt.
  • De dingen die je als waarheid aanvaardde in overweging nemen en een eigen mening vormen. Niet zo maar klakkeloos aannemen wat anderen jou voorschotelen.
  • Niet meelopen met de kudde, die is al groot genoeg.
  • Enz…

Leef je leven zelf! Succes!

Eddy en Rita


«   »