Home » Inzichten » Wat denkt een man over dit onderwerp?

Wat denkt een man over dit onderwerp?

De meest boeiende en interessante vraag die ik ooit kreeg was “Hoe denkt een man hierover?”. Deze vraag heeft geleid tot mijn (Eddy) bewustwording over het man-zijn.

Sinds Rita en ik in 2005 samen door het leven gaan is er veel veranderd in mijn denken en de manier waarop ik door het leven ga. Toen wij elkaar leerden kennen zaten wij beiden nog in een andere relatie. Wij telefoneerden soms uren met elkaar en spraken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Deze gesprekken waren voor ons beiden zeer voedend en ontzettend interessant. Met als gevolg dat wij drie maanden later onze toenmalige relaties verbroken en gingen samenwonen.

Samen aan tafel

Daar zaten wij dan samen aan tafel. Telefonisch contact en af en toe even samen zijn is een geheel ander gegeven dan samen wonen. Ik was nooit een prater geweest, eigenlijk wist ik nooit wat te zeggen. En nu zat ik daar met de vrouw van mijn dromen aan tafel in het huis waar wij samenwoonden. Ik klapte dicht en wist niet goed meer wat te vertellen. Tot Rita mij zei dat ze net zo goed kon terug gaan naar haar ex, want daar was het dezelfde situatie. Ik wist dat ik moest praten, want ik wou haar zeker niet verliezen.

Gesprekken

Ik ben beginnen praten en ben tot nu toe, vele jaren later, nog steeds niet uitgepraat. In één van deze prille gesprekken stelde Rita mij deze belangrijke vraag. Het onderwerp ken ik niet meer maar de vraag is blijven branden in mijn denken.

Hoe denkt een man over dit onderwerp?

Tja, is deze vraag dan zo belangrijk? Niet, als je genoegen neemt met de situatie waar je in leeft. Wel, als je, je meer bewust wilt worden van de positie die je als man wilt innemen. In de eerste plaats in de relatie met een vrouw, en op de tweede plaats ook in de samenleving. Toen Rita mij deze vraag stelde wist ik niet wat te antwoorden. Ik had er simpelweg nog nooit over nagedacht. Het heeft mij twee dagen gekost om over het onderwerp na te denken.

Vroeger zou ik niet geweten hebben wat te doen met de uitkomst van dit nadenken, nu wist ik dat er over praten zou leiden tot nog meer gesprekken en het verruimen van mijn denken.

Respect voor het man-zijn

In deze vraag schuilt een enorme interesse en respect voor het mannelijke denken. Dat in veel opzichten vrij eenvoudig is. Het mannelijke denken is niet zo complex.

Hij denkt; “Ik ga werken en breng geld in het laatje, dat is mijn taak. We kunnen met zijn allen een paar keer per jaar op vakantie gaan. Dat moet voldoende zijn. Ik hou niet zo van dat gezeur aan mijn hoofd, als we er één keer over praten is het opgelost.”

Een vrouw denkt helemaal anders, bij een vrouw is alles complexer. Een vrouw denkt, omdat zij veel signalen opvangt van anderen, dat een man deze signalen ook opvangt. Dus moet hij uit zichzelf weten wat de vrouw denkt en hoe zij zich voelt. Signalen opvangen hoort bij het vrouw-zijn, het is het moederinstinct dat naar voor komt. Een vrouw wilt ook alles weten over het gezin, ook al zijn er geen kinderen. Mannen hebben het vrouwelijke ook in zich maar het is niet zo sterk ontwikkeld.

Spiritueel niveau

Als men iemand leert kennen en men besluit samen door het leven te gaan, betekent dit dat men eigenschappen ziet in de ander die men zelf ook wil ontwikkelen. Man of vrouw zijn is ook een eigenschap die men kan ontwikkelen. Vragen als; “Hoe denkt een man- of hoe denkt een vrouw over dit onderwerp?” kunnen leiden tot diepere inzichten. Zij zijn er niet om de verschillen tussen de seksen te benadrukken maar om de dualiteit van het vrouw-zijn en man-zijn op te heffen.

Men kan nooit tot een hoger spiritueel niveau komen als men geen notie heeft van de werkingen van de mannelijke én vrouwelijke energie binnen zichzelf. Een liefdesrelatie is een geschenk waarin men elkaar kan bevragen om tot diepere inzichten te komen.

Een kleine (?) uitdaging;

Wat denkt een man over dit onderwerp?

Wat denkt een vrouw over dit onderwerp?

Eddy en Rita


«   »