Home » Inzichten » Linkerwang

Linkerwang

Teksten, verhalen, sprookjes, ze kunnen je helpen in je levensstudie. Ze hoeven niet religieus van aard te zijn om ze te gebruiken in je dagelijkse leven. Wij praktiseren geen enkel religie maar we houden wel van inspirerende verhalen allerhande.

Bergrede

Neem het volgende bekende citaat uit de Bijbel, de Bergrede van Jezus. Matt. 5:39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.

Eigenlijk was deze rede voor Zijn leerlingen bedoeld, mensen die met Hem optrokken en filosofeerden, mensen van wie Hij wist dat ze Hem beter begrepen dan de doorsnee mens dat deed.

Letterlijk

Als je dit citaat letterlijk opvat houdt het in dat je, wanneer iemand je op je rechterwang slaat, je deze persoon ook je linkerwang toekeert. Kan dit gedrag leiden tot een dieper inzicht? Wij hebben zo onze twijfels, je zou al snel een bokszak zijn voor al wie je kwaad gezind is.

Religieus

Zoek je een religieuze verklaring, dan kan je op internet en in vele religieuze beschrijvingen een mogelijke verklaring vinden. Deze gaan meestal over het feit dat de mens mededogen moet voelen voor de medemens die slaat en op die manier laat zien dat hij/zij nog niet zo ver staat in zijn/haar ontwikkeling als jij. Door hem/haar de andere wang aan te bieden laat je zien dat je begrip hebt voor hem/haar en dat je bereidt bent zijn/haar gedrag te vergeven, dat je zelfs liefde voelt voor de ander, dat je hem/haar wil helpen, enz.… Door deze houding aan te nemen laat je zien dat je een goede en gelovige persoon bent en dat je de religieuze waarde van de teksten begrijpt en toepast in je eigen leven.

Spiritueel

Wanneer we dit citaat op een meer spirituele manier willen benaderen, moeten we eerst de gedachte of deze gebeurtenis 'de Bergrede' al dan niet fysiek heeft plaatsgevonden loslaten. Deze fysieke gebeurtenis, is voor een spirituele benadering totaal onbelangrijk. Ware Spiritualiteit houdt geen rekening met materiële, beperkende omstandigheden. Tijd en ruimte zijn immers onbestaand, alles gebeurt Nu.

Mensenmassa

De beschrijving van de Bergrede begint met de volgende zinnen; Matt. 5:1 “Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen.” Zonder deze eerste zinnetjes staan we nergens in onze benadering.

Vanuit spiritueel oogpunt gezien ziet Jezus vanuit het Hogere Bewustzijn de mensenmassa in Zijn leerlingen, Hij ziet de vele gedachten die zij met zich meedragen, de mensenmassa. Dus gaat Hij in bewustzijn hoger (de berg op) dan Hij normaal doet wanneer Hij een menigte toespreekt en vind Hij zijn leerlingen om zich heen zitten, Hij heeft ze meegenomen in dat Hogere Bewustzijn. (Hij had hun aandacht, Hij zag dat ze klaar waren voor de diepere betekenis van dat wat Hij hen ging vertellen.)

Oog om oog en tand om tand

Alvorens over het aanbieden van de rechterwang te beginnen zei Hij; Matt. 5.38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”  Waarmee Hij bedoelt; dit is wat jullie geleerd is vanuit de menselijke ervaring. Maar; -“ ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,”- geef niet toe aan de zienswijze en gewoonten die je aangeleerd zijn. Wanneer je in een ‘Hoger Bewustzijn’ verblijft ben je niets met je conditionering en je ervaringen, laat ze los.

Ratio versus intuïtie

Symbolisch gezien staat onze rechterkant voor het rationele, het denken,… en de linkerkant voor intuïtie, Hoger Bewustzijn… Als iemand jou op je rechterwang slaat doet hij dat met de linkerhand (Wéten). Vanuit het Wéten van iemand anders (dat trouwens het Wéten van ieder mens is) krijg je in je denken (rechterwang), niet fysiek dus, een oplawaai van jewelste. Al wat je tot nu toe ‘denkt’ te weten gaat gewoonweg aan diggelen. Het is dan dat Jezus zegt “biedt ook je linkerwang aan,” door die oplawaai ben je zo geschrokken dat je in bewustzijn daalt en vergelding wil. Je wil gaan lopen van het Wéten en je bent kwaad op de persoon die jou dit aandoet. Door moedig je ‘linkerwang’ aan te bieden en dieper op de onderwerpen, die jou zoveel angst bezorgen, in te gaan kom je in het Hogere Bewustzijn. Door telkens op deze manier te handelen kom je in een geheel ander gevoel waardoor je jezelf stimuleert tot Hogere Gedachten.

Inspiratie

Op deze manier kan men alle inspirerende verhalen en teksten benaderen, bespreken en in overweging nemen tot men de diepere betekenis begrijpt. En kan men deze inzichten op een praktische manier toepassen in het eigen leven. Er zijn onbeperkt veel diepzinnige teksten en verhalen die liggen te wachten op een analyse.

Eddy en Rita


«   »