Home » Inzichten » Middelmatigheid

Middelmatigheid

Het is niet altijd gemakkelijk om boven de middelmaat uit te stijgen. De mens is van nature een kuddedier en doet daarom veel moeite om gelijkgestemden te vinden.

Als men zelf op dit moment in het middelmatige denken zit, zal men ook gelijkgestemden aantrekken die in datzelfde denken zitten.

Is middelmatigheid een probleem?

Als men geen verlangen naar een hogere manier van denken heeft en men respect heeft voor de algemene visie van de groep is er geen enkel probleem. Er komen pas problemen wanneer men zichzelf wil verheffen tot een hoger bewustzijn. Alleen de gedachte al is voldoende om een afstand tussen jezelf en de groep te creëren. Men hoort dan niet meer thuis in de groep.

De weg naar een hogere denkwijze

Van het moment dat men zich bewust wordt van het feit dat men in bewustzijn wil stijgen neemt men afstand van het kuddegevoel dat werkzaam is in het menselijke denken. Aanvankelijk is men zich daar niet direct van bewust. Dit weten groeit met de tijd. In tussentijd wordt men heen en weer geslingerd tussen het menselijke denken en het hogere denken. Men zou dit heen en weer slingeren als een strijd kunnen omschrijven.

Strijd?

Deze strijd wordt in vele religieuze verhalen beschreven. Meester Jezus, Boeddha, Arjuna en vele anderen,  allen hadden zij te maken met de strijd tegen het middelmatige denken dat van de mens een kuddedier maakt. Allen probeerden zij het menselijke denken op te tillen tot het Goddelijke Niveau. Zelf slaagden zij met glans hierin. Maar kregen enorm veel tegenstand in het onderwijzen van de mensen die hun onderricht wilden volgen.

Waarom?

Het middelmatige denken is niet in staat om het Goddelijke denken te doorgronden. Het middelmatige denken is steeds op zoek naar zekerheden en het Goddelijke Denken biedt maar één zekerheid. “Alles is God!”. Het middelmatige denken neemt hier geen genoegen mee, om de eenvoudige reden dat het dit niet begrijpt.

Het middelmatige denken overstijgen

Is het mogelijk het middelmatige denken te overstijgen? Ja, men moet zich alleen maar realiseren dat men bij geen enkele groepering thuishoort. Men hoort afstand te nemen van leringen, leraars, mensen in het algemeen die in het middelmatige denken willen blijven verder leven.

Het verhaal van Arjuna is een mooie illustratie hiervan. Arjuna is niet blij met het leven dat hij leeft en hij vraagt raad aan Krishna (de hoogste persoonlijkheid God’s in het Hindoeïsme), die hem aanraadt te strijden tegen alle middelmatige gedachten. Arjuna wordt heen en weer geslingerd tussen het kuddegevoel en het afstand nemen van alles wat hem tot dan geleerd is. Krishna geeft Arjuna de raad om zelfs tegen zijn spirituele leraars in te gaan. Niemand is akkoord met dat wat Arjuna doet. Allen keuren zij zijn gedrag af, toch gaat hij door om zegevierend uit de strijd te komen.

Ook meester Jezus kreeg, in de vorm van satan, te maken met het middelmatige denken. Het middelmatige denken maakt gebruik van de onzekerheden en de ijdelheid van de mens.

Alertheid

Het vraagt een grote, voortdurende alertheid wil men het middelmatige denken overstijgen. Men zal vele ideeën en leringen die als waarheid voorgesteld worden moeten loslaten om tot het ‘Hogere Denken’ door te dringen. Het vraagt een groot onderscheidingsvermogen om de valse waarheden, en hen die ze onderwijzen, te scheiden van de Waarheid. Het denken moet soepel zijn, zodat men snel afscheid kan nemen van middelmatige gedachten.

Alleen dan kan men tot het ‘Hogere Denken’ doordringen.

Eddy en Rita


«   »