Home » Inzichten » Voorbeeld mensen

Voorbeeld mensen

In dit inzicht spraken wij over voorbeeldmensen. In dit inzicht willen we dit onderwerp even dieper uitspitten.

Voorbeeldmensen zijn de voorgangers van de nieuwe tijd. Zij inspireren door hun manier van leven en denken. Hun inspiraties zijn vrij beschikbaar voor allen die er zich voor open stellen. Voor zij incarneerden hebben zij hun gehele leven, hun denken, hun zijn ten dienste van het Goddelijke gesteld. Op het moment dat zij voelen dat zij er klaar voor zijn, treden zij op de voorgrond. Dit kan onder vormen die op het moment beschikbaar zijn en waar zij veel mensen mee kunnen bereiken.

Net zoals het altijd geweest is, is er nog steeds veel tegenstand tegen voorbeeldmensen. Dit komt omdat mensen moeilijk kunnen geloven, dat zo een mooi, gemakkelijk en spiritueel leven mogelijk is. Men gelooft liever dat het leven een aaneenschakeling van ellendige omstandigheden is.

Dualiteit bewustzijn

Omdat nog heel veel mensen in het dualiteit bewustzijn leven is de ‘eventuele hulp’ die door de meeste leraars aangeboden wordt gebaseerd op dit bewustzijn. De meeste hulpverleners raden hun cliënten aan om te gaan kijken naar de minpunten die er zijn (en die zijn er volgens hen bij ieder mens) en deze eventueel met veel moeite op te lossen. Door deze methode toe te passen storten zij hun cliënten in een, dikwijls jarenlange, stilstand wat betreft spirituele groei.

Mensen die zich losgemaakt hebben van het dualiteit bewustzijn raden mensen aan te gaan kijken naar hun kwaliteiten en deze verder uit te werken om zo tot een hoger spiritueel bewustzijn te komen. Zij weten dat de Christus in ieder mens potentieel aanwezig is. Zij zien deze Christusenergie werkzaam zijn in ieder wezen. Zij zien de Goddelijke energie in alles dat hen omringt.

Zonder poeha

Voorbeeldmensen zijn eenvoudige mensen die intelligent genoeg zijn om zich niet mee te laten slepen in de gekte die de wereld in zijn ban houdt. Zij leven een leven dat zo eenvoudig is dat veel mensen het wegens te saai niet zouden willen leven.

Hun inspiraties zijn zo eenvoudig dat het kleinste kind het kan begrijpen. Ze zijn zo logisch dat men er geen speld kan tussen krijgen. Het is omdat ze zo eenvoudig zijn dat de meeste mensen ze niet begrijpen.

Leven of dood

Voorbeeldmensen kiezen absoluut voor het leven. Het is hun intentie de Christus, die de verbinding tussen het Goddelijke en de materie is, volledig in zichzelf naar voor te brengen en deze aan de wereld te tonen. Op deze manier zien zij het eenheidsbewustzijn werkzaam zijn in ieder mens. Zij weten dat ieder mens de kracht en de macht heeft om hetzelfde te doen als zij. Zij zien ook dat mensen die niet kiezen voor het eenheidsbewustzijn, kiezen voor de dood.

Mensen die kiezen voor de dood, zijn, ook al leven ze nog, dood. Zij leven in angst voor alles wat het ware leven in zich draagt. Ze streven naar een beter leven en hebben reeds angst om het te verliezen nog voor ze het gevonden hebben. Deze mensen hebben veel volgers nodig die hen steeds bevestigen in die angst, zo voelen ze zich niet eenzaam en krijgen ze bevestiging van elkaar dat ze goed bezig zijn. In werkelijkheid leven ze in een zo lage energie die hen steeds, in verschillende variaties, ter plaatse doet trappelen. Ze drijven voort op negatieve emoties en vinden dat het dat is dat hen tot mens maakt.

Ze zijn bang voor mensen die voor het leven gekozen hebben, want deze doorzien hen in een seconde. Ze vinden voorbeeldmensen aanmatigend, niet menselijk, godslasteraars. Daarom moeten deze mensen zo snel mogelijk uit hun leven verdwijnen.

Duidelijke keuze

Als je duidelijk het verschil ziet is het zeer belangrijk voor jou om de volgende vraag te stellen: “Welke heer wil ik dienen? Het leven of de dood?”.

Eddy en Rita


«   »