Home » Inzichten » De illusie: lichtwerker

De illusie: lichtwerker

Sinds wij de eerste maal in aanraking kwamen met het begrip “lichtwerker”, en dat is al even geleden, hebben wij niet anders geweten dan dat lichtwerkers het altijd moeilijk hebben.

Ze krijgen altijd zware klappen. Gisteren lazen wij nog in een bericht op FB dat het een zware zomer was voor vele lichtwerkers en dat er heel wat onderuit gegaan zijn.

In het licht zonder licht

Als men in het duister staat zonder licht weet men absoluut dat er geen licht is. Maar als men in het licht staat en dit licht zelf niet ziet of aanneemt, kan men zichzelf moeilijk een lichtwerker noemen. Dat men het licht niet aanneemt is duidelijk te zien in de moeilijkheden die men steeds blijft ervaren. Als men zich lichtwerker noemt zou men toch op zijn minst mogen verwachten dat men als kanaal van dat licht, zelf een voorbeeld van dat licht wordt. Met andere woorden, dat wat men als lichtwerker wenst voor de ander zou men ook zelf moeten uitstralen. Als men het zwaar heeft en telkens weer onderuit gaat is deze straling ver zoek.

Wat het ego je vertelt

Laten we duidelijk zijn en kijken naar het feit dat geen een mens meer waard is dan de ander! Voor God (Bron) zijn wij allen zonen en dochters van God. Dat men een lichtwerker is, wordt je ingegeven door je individuele ego, dat op zich een illusie is die geschapen is in het dualiteit bewustzijn dat actief is binnen het psychische veld. Dit ego vertelt ieder individu die het maar wil aannemen dat hij/zij een lichtwerker is en dat hij/zij bijgevolg een uitverkorene is om de wereld te redden.

Het individu (lichtwerker) neemt dit maar al te graag aan en stelt zich, in plaats van aan God (Bron), ten dienste van de mensen, die in het dualiteit bewustzijn willen blijven leven. Deze mensen zijn helemaal niet bezig met spiritualiteit maar toch wil de lichtwerker zich inzetten om deze ‘onbewuste mensen’ op te tillen naar een hoger bewustzijn. Ze zijn bereidt zware lasten te dragen, ten koste van hun eigen gezondheid, wat dan weer lijden veroorzaakt. Sommigen ervaren dit lijden zelfs als een beloning voor de inspanningen die zij leveren.

Verwerken van spanningen uit het verleden

Een van de taken die lichtwerkers op zich nemen is het verwerken van karma uit het verleden. Daar gaat men zelfs voor terug tot in de tijd van Atlantis. Atlantis is een mythische eilandengroep waarvan de historiciteit onduidelijk is. Het rijk zou door een catastrofe vergaan zijn.

Er bestaat geen enkel bewijs dat Atlantis bestaan heeft. Alle informatie die over Atlantis verspreidt word is gebaseerd op giswerk. Men richt zich dus op een mogelijk gebeurd verleden, zonder er een bewijs van te hebben.

Door steeds weer terug te kijken naar het verleden om te zien dat men niets en/of niemand vergeten is, verandert men zoals de vrouw van Lot in een zoutzuil, die voor eeuwig blijft staan waar hij staat.

Kies voor het leven!

Natuurlijk mogen mensen, in verband met de wet van vrije wil doen wat zij willen. Men mag zich ten koste van de eigen gezondheid en spirituele groei, ten dienste stellen van mensen die zelf niet verder willen of zelf geen keuzes maken. Men mag op hen wachten en steeds achterom kijken of zij wel volgen. Men mag denken dat, dat de taak is die men toebedeeld is. Men mag denkbeeldig karma uit het verleden proberen te verwerken. Enz…

Maar boven dit alles blijft er steeds een Goddelijke optie openstaan die de mens aanspoort voor het LEVEN te kiezen. Dit doet men door in het heden te leven en in plaats van anderen hun problemen aan te pakken het eigen leven op orde te stellen. Als men hier in slaagt kan men een inspiratiebron voor velen zijn.

Eddy en Rita


«   »