Home » Inzichten » Kritiek

Kritiek

Kritiek hebben op anderen is een gevoelig onderwerp voor veel mensen.

De aanleiding voor dit inzicht is de volgende tegelwijsheid die wij op FB konden vinden: “Bekritiseer mijn leven pas als we het jouwe als voorbeeld kunnen nemen.”

Wanneer is kritiek, kritiek?

Zeggen dat anderen kritiek leveren en dat men dat beter kan laten is ook kritiek hebben op anderen. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt.

Wanneer is men een voorbeeld voor anderen?

En zien die anderen dan ook dat men een voorbeeld is? Voor de één is men een voorbeeld en kan men maar niet genoeg van je krijgen. En voor de ander is men maar een "pain in the ass". Een voorbeeld zijn voor anderen is dus zeer relatief.

Jezus was een voorbeeld voor velen. Hij bekritiseerde de Schriftgeleerden en vele anderen. Zelfs Zijn leerlingen kregen regelmatig te horen dat ze het leven en de gedachten die zij er over hadden, op een andere manier moesten benaderen.

Uiteindelijk hebben ze Hem maar gedood, want de kritiek die Hij leverde paste niet in dat wat men voor ogen had. Probleem opgelost!

Niet alleen Jezus moest van het uiterlijke plan verdwijnen, ook vele anderen die Hem voorgingen en zij die nog volgden waren allen een doorn in het oog en moesten bijgevolg verdwijnen.

Kritiek is nochtans een sterk gegeven waar men van kan leren!

Veel mensen die zeggen dat ze het leven benaderen op een spirituele manier vinden dat men zijn/haar vijanden moet liefhebben. Men zou ze de andere wang moeten aanbieden. Toch worden mensen die gegronde kritiek - dus niet zo maar een slag in het water – leveren, afgedaan als lastpakken en moeten ze zo snel mogelijk uit de groep of vriendenkring verwijderd worden. Men heeft een grote angst voor mensen die de vinger op de zere plek leggen. Plots zijn deze mensen geen vijanden meer waar men van leren kan maar gewoon lastige mensen die kritiek leveren en dus niet zo liefdevol zijn.

Kritiek leveren uit liefde?

Ware vrienden leveren gegronde kritiek waarvan men, als men dat wil, kan leren. Zij zijn de ware vrienden waar men iets aan heeft. Meelopers die anderen ophemelen en naar de mond praten zijn goed voor het ego, maar als het op spirituele groei aankomt, zijn ze waardeloos. Goed onderbouwde kritiek wordt altijd uit liefde gegeven en zal de ontvanger er van, mogelijk van zijn/haar sokken blazen. De ontvanger heeft altijd de keuze om zich na het krijgen van deze kritiek angstig terug te trekken of te vragen om meer uitleg. Het laatste is een voorbeeld van zijn/haar vijanden liefhebben en zal steeds leiden tot diepere inzichten.

Kritiekloos leven

Een kritiekloze wereld zit er voor het eerst nog niet in. Dit is pas mogelijk als iedere bewoner van deze planeet op een hoger bewustzijn resoneert. Zo ver zijn we nog niet, dus hebben we steeds af te rekenen met dingen die niet zijn zoals ze in een Harmonieuze Wereld zouden moeten zijn. Als iedereen vind dat men geen kritiek meer mag hebben op anderen en hun manier van zijn, blijft alles zoals het is. Dan is er enkel een leven in een lagere energie mogelijk. “Alles en iedereen is goed zoals het is!” is de leugen die men voor waarheid aanneemt. Is alles en iedereen werkelijk goed?

In een hoger bewustzijn is kritiek geen ongewenst verschijnsel, het is eerder een uitnodiging tot spreken en bevragen, zodat men zichzelf kan optillen tot een hoogte waar men weer nieuwe inzichten kan verwerven.

Eddy en Rita


«   »