Home » Inzichten » Schrijven jullie samen?

Schrijven jullie samen?

Deze vraag beantwoordden wij eerder in een ander inzicht van ons. In dat inzicht schrijven wij over het werk dat wij er in steken en waarom wij dit doen. Op dit moment gaat alles veel eenvoudiger. 

Samen schrijven?

Praktisch gezien is het onmogelijk om samen aan het toetsenbord te gaan zitten typen. Dus één van ons doet dit. Omdat ik (Eddy) reeds eerder verschillende sites over spiritualiteit op het net had en redelijk wat kennis had over hoe een site te bouwen was het niet meer dan logisch dat ik die taak op mij nam. Dit is nog altijd zo. Schrijven heb ik altijd graag gedaan.

Toen Rita de teksten las die ik geschreven had zei ze “Het zijn wel mooie teksten en ze zijn goed geschreven maar ik versta er niets van.” Dus gingen alle teksten van het net en zijn we samen gaan zitten om teksten te schrijven die zij ook verstond. “Als ik het versta, verstaat iedereen het! Want ik ben maar een eenvoudig mens.”: zegt ze altijd. Voor mezelf als, reeds lange tijd moeilijke dingen schrijvende, was dit een hele aanpassing. Vanbinnen voelde ik dat zij groot gelijk had.

Praten met elkaar leidt tot diepe inzichten!

Een schrijverstalent is één ding maar diepere inzichten verwerven is een ander ding. Het talent om diepe inzichten op een eenvoudige manier te verwoorden is Rita gegeven. Via onze gesprekken komen wij samen tot diepe inzichten, die meestal van Rita komen en ik schrijf ze op. Zo eenvoudig is het. In het begin schreef ik uit gewoonte nog moeilijke teksten waar wij dan weer over praten en waar ik dan weer veel moest verwijderen. Dit is al een tijdje niet meer zo. Dus gaat alles veel vlugger. Soms is een tekst als deze in een half uurtje geschreven en besproken.

Harmonie

De onderwerpen bespreken, opschrijven en redigeren zodat er een geheel ontstaat dat toch zinvol is, is alleen mogelijk als men in harmonie is met elkaar. Beiden hebben wij een visie over een onderwerp en leggen deze twee (de mannelijke rationele visie en de vrouwelijke intuïtieve, spirituele visie) samen om tot een harmonisch schrijfsel te komen.

Om in harmonie met elkaar te zijn moet men in harmonie zijn met zichzelf, anders lukt het niet. In harmonie zijn, betekent dat men de mannelijke energieën en de vrouwelijke energieën, binnen in zichzelf, in balans heeft. Voor ik dit geschreven heb, hebben wij gesproken over deze energieën en dat het belangrijk is daar inzichten in te hebben. Als men deze inzichten heeft kan men als koppel de gezamenlijke energieën en talenten samen brengen om iets te scheppen dat voedend kan zijn, in de eerste plaats voor zichzelf en daarna ook voor anderen.

Inzicht in het vrouwelijke en mannelijke

Simpel, het puur mannelijke is meer gericht op het rationele en het puur vrouwelijke op het intuïtieve, spirituele. Leg beiden samen en er ontstaat iets moois.

Slot

Zo, tijdens het typen hebben wij (Rita en ik) al een en ander besproken, nu lees ik (Eddy) de tekst aan Rita voor. We praten er even over en zien dan of er iets weg moet of er nog iets bij kan. Daarna gaat hij de bus in.


Wij hebben deze tekst besproken en verbeterd. Er waren wat aanvullingen en wat weglatingen. Belangrijk voor ons is dat de harmonie voor ons beiden voelbaar is. Dan pas kan hij het net op.

Nu nog een afbeelding kiezen!

Eddy en Rita


«   »