Home » Inzichten » Betutteling 2

Betutteling 2

In ons inzicht betutteling schreven we dat betutteling het logische gevolg is op het niet naleven van afspraken en regels die nodig zijn om een samenleving op een fatsoenlijke manier te doen werken.

We schreven ook dat bewustwording een groot goed is en dat men, als men zich bewust is van de eigen inbreng en acties, men geen regels nodig heeft. Dit lijkt eenvoudig te zijn maar de werkelijkheid toont het tegenovergestelde. De vele regels zijn daar het bewijs van.

Voorbeeld

In die tekst namen we als voorbeeld het al dan niet naleven van verkeersregels. In dit inzicht nemen we roken, omdat het actueel is en altijd zal blijven, als voorbeeld.

Nog niet zo heel lang geleden was het nog mogelijk voor de tabaksindustrie om te adverteren op straat, in tijdschriften, enz … Het lijkt gek nu, maar ook sportevenementen kwamen er niet onderuit. De cowboy met sigaret was een algemeen beeld in de straat. Toen was roken nog een stoere bezigheid.

Tot de medische sector aan de bel trok. Men had reeds lang vastgesteld dat roken kan leiden tot enge ziektes. Men hoeft geen slimmerik te zijn om de gevolgen daarvan te zien. De overheden troffen na rijp beraad, maatregelen die de tabaksindustrie beperkingen oplegden. De reclame moest verdwijnen. De gedachte was dat er minder rokers zouden bijkomen. Helaas bleef men roken en kwamen er meer rokers bij. Opnieuw werd de tabaksindustrie een verplichting opgelegd. Deze keer zouden alle tabaksverpakkingen van een misselijk makende afbeelding en het opschrift “Roken kan dodelijk zijn!” of “Roken kan de gezondheid schaden!” voorzien ‘moeten’ worden. Een duidelijke boodschap naar de roker toe dus. Later werd het verboden om rookwaren aan jongeren te verkopen en kwam uiteindelijk een rookverbod in alle openbare gebouwen.

Als men bovenstaande beschrijving even in overweging neemt word het duidelijk dat alle campagnes en verplichtingen niets afdoen. Als de mens zelf niet bij machte is om te weten wat goed of slecht is voor de gezondheid zal de overheid maatregelen treffen om mensen tot dat inzicht te brengen. Wat dan weer, zoals nu nieuwe regeltjes opleggen betekent.

Rijp beraad?

Inderdaad, na een diepgaande studie en ernstig overleg komt de overheid tot maatregelen die de gezondheid van iedere burger zou moeten verbeteren. Ook economische overwegingen worden mee genomen in dit overleg. Enge ziektes kosten immers veel geld aan de gemeenschap. De betuttelende regeltjes hebben een voorgeschiedenis die men vergeet mee te nemen in een betoog tegen betutteling.

De schreeuw ‘Jij bent mijn moeder niet!’ naar de overheid toe, die de gezondheid van zijn burgers in acht neemt, is een schreeuw van een kind dat stampvoetend zijn gelijk wil halen. Het wil 'zonder beperkingen' dingen doen die 'ongewenst' zijn.

Spiritueel bewustzijn

In ons vorige inzicht schreven wij over bewustzijn. Deze keer willen we het onderwerp betutteling even vanuit het spiritueel bewustzijn toelichten.

Tegenwoordig kan men geen tijdschrift openslaan of men vindt er wel één of ander artikel in, dat over gezondheid gaat. Dit past geheel in de tijdsgeest. Het past helemaal in spirituele bewustmaking. Mensen worden op deze manier aangespoord om na te denken over de eigen acties en de gevolgen daarvan. Wat eventueel kan leiden tot keuzes die voedend zijn voor zichzelf en de gemeenschap.

Nogal wat mensen denken dat spiritueel bewustzijn te maken heeft met hocus pocus, helderziendheid, veel boeken lezen, cursussen volgen, enz … Naar onze mening zijn ze eraan voor de moeite. Spiritueel bewustzijn ligt bij Je-Zelf. Je bewust zijn van dit lichaam en dat wat je er mee doet vormt de poort tot een hoger bewustzijn. Verslavende, vernietigende activiteiten sluiten deze poort, nog voor ze open is. Als men nog maar een glimp van dit bewustzijn opvangt stopt men onmiddellijk met activiteiten die niet voedend zijn.

In een spiritueel bewustzijn kan men de discipline vinden die nodig is om korte metten te maken met verslavende activiteiten. In het denken dat daar uit voort komt kan betutteling je niet raken, het bestaat zelfs niet.

In een lager bewustzijn is men altijd de 'underdog' die er niet aan kan doen dat hij/zij verslaafd is. Een underdog kan altijd rekenen op het begrip en sympathie van hen die niet (meer) verslaafd zijn. Wij vinden dit de wereld op zijn kop want ontken maar eens dat een roker bewust zijn/haar gezondheid op het spel zet. Dat hij/zij stinkt. Dat een roker tongzoenen vergeleken kan worden met het uitlikken van een asbak. Dat de rook irritant is en anderen verplicht om mee te roken. Enz ...

Zo kan men bij iedere verslavende activiteit wel iets vinden dat belastend is voor de verslaafde en zijn/haar omgeving.

Eddy en Rita


«   »