Home » Inzichten » Een nieuw standpunt innemen!

Een nieuw standpunt innemen!

We zien vaak dat mensen nieuwe standpunten innemen dan degene die ze oorspronkelijk als waarheid aanvaardden. Dat mag natuurlijk.

Hoger in trilling

Soms zijn die nieuwe standpunten hoger in trilling dan die ze voorheen hadden en dat is zeker gunstig.

Lager in trilling

Een heel ander gegeven is dat mensen die altijd een gezonde gedachte en houding over bepaalde onderwerpen hadden door omstandigheden bijdraaien naar een ongezonde houding. Dit doen zij dikwijls om tegemoet te komen aan de levenshouding van anderen die pas in hun leven opduiken. Men doet het uit een verliefdheid of uit een soort tolerantie naar de ander toe om deze persoon niet te verliezen en/of te kwetsen.

Daar gaat je eigen zienswijze!

Veel mensen hebben de nijging om de eigen levenshouding te veranderen ten gunste van anderen die men niet wil verliezen. Men leeft in de veronderstelling dat men nog iets kan halen uit het contact met die ander. Ook al is de levensstijl duidelijk niet in overeenstemming met die van zichzelf. Het vreemde is dat mensen met een gezonde levenshouding zich steeds toleranter gaan opstellen naar mensen met een ongezonde levenshouding.

In die zin verliezen zij meer dan wat zij kunnen winnen!

Eddy en Rita


«   »