Home » Inzichten » Heb je deze week ook ergens vreugde gebracht?

Heb je deze week ook ergens vreugde gebracht?

Heb je deze week ook ergens vreugde gebracht?...

…is een leuke vraag die gesteld werd aan de hand van onze tekst ‘Vreugdebrengers’. Gewoon leuk omdat wij er nog nooit op die manier over nagedacht hebben. Het doet een beetje denken aan alle dagen een goede daad doen, het doet heerlijk padvinderachtig aan. Wat vreugde brengen betreft denken wij meer op lange termijn.

Lange termijn?

Vreugde brengen kan natuurlijk op zeer korte termijn, het resultaat is onmiddellijk zichtbaar. Het zit dan ook in kleine dingen als vriendelijk goede dag zeggen, een praatje met iemand die dat juist op dat moment nodig heeft, enz… Omdat het in onze natuur ligt op deze manier te leven, denken wij er niet over na. Het is heel normaal voor ons. De vreugde die dieper kan gaan, kan men vinden in zaken die op langere termijn werkzaam zijn.

Diepere inzichten brengen vreugde

Diepere inzichten brengen is één van de manieren die met de tijd kunnen leiden tot vreugdevoller denken.

Op onze site en in onze inzichten proberen wij diepere inzichten te brengen. Zo gaan wij op onze site uitgebreid in op het onderwerp tweelingzielschap. Tweelingzielschap is natuurlijk een concept. Het is niet zo heel erg belangrijk om te weten of men al dan niet een tweelingziel is. Wat wel belangrijk om weten is, is hoe men omgaat met het gegeven ‘tweelingzielschap’ en wat men deelt met anderen over dit onderwerp. Wij delen inzichten die verder gaan dan de gebruikelijke negatieve ervaringen die men overal kan vinden. Wij brengen vreugde vanuit de eigen ervaring. Deze vreugdevolle inzichten die best confronterend kunnen zijn, kunnen anderen aanzetten tot nadenken over dat wat men op het moment zelf ervaart. Afscheid nemen van iets dat de aandacht niet waard is kan leiden tot een vreugdevol ervaren.

In onze inzichten ‘Betutteling en betutteling 2 nodigen wij de lezer uit om even verder te kijken dan wat oppervlakkig zichtbaar is en niet zomaar als een schaap mee te lopen met de roepers die altijd alles zien als een beperking van hun vrijheid. Een duidelijk zicht op bepaalde onderwerpen kunnen leiden tot vreugde.

In ons inzicht ‘Ontevredenheid’ nodigen wij schrijvers uit om eens iets anders te schrijven dan de gebruikelijke bevestigingen van ontevredenheid over onderwerpen die actueel zijn. Die teksten zijn toch zo saai! Ze brengen totaal geen nieuwe inzichten. Het is heel gemakkelijk om een ontevreden publiek ontevreden te houden.

In onze inzichten benaderen wij het onderwerp vanuit een ander gezichtspunt. Dat kan eventueel leiden tot een dieper inzicht en bijgevolg een vreugdevoller begrip bij de lezer.

Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Vreugde tot in de eeuwigheid

Wij dragen bewust ons gehele leven op aan het LEVEN zelf. Dit en het delen van de inzichten die wij zomaar doorkrijgen geeft ons een grote vreugde. Wij voelen deze Vreugde resoneren tot in de eeuwigheid.

Eddy en Rita


«   »