Home » Inzichten » Alles is God!

Alles is God!

Alles is God!

Is een kreet die men vaak tegenkomt in alternatieve-spirituele kringen. Ze komt in de meeste inzichtenkaartendecks voor.

Verschillende religieuze leringen en filosofieën beschrijven het. Dan moet het toch wel een belangrijk inzicht zijn. Als men een kaartje met "Alles is God!" op trekt, kan men een beetje stompzinnig knikken en “Ja, dat is helemaal waar!” prevelen. Maar wat betekent dit eenvoudige zinnetje?

Om tot inzichten over God te komen is het heel belangrijk te weten dat God geen persoon is maar een alles doordringende Energie waarbinnen alles werkzaam is.

God is oneindig!

Om het zinnetje “Alles is God!” op een dieper niveau te kunnen begrijpen moet men er zich bewust van zijn dat God oneindig is. Als men zich hier van bewust is, wéét men ook dat men God geen menselijke eigenschappen kan toedichten. Alle persoonlijke menselijke eigenschappen zijn vergankelijk. Om tot een hoger begrip te komen moet men dus alle beperkende gedachten die men door de tijd heen over God verzameld heeft, loslaten en met een propere lei beginnen. De oneindigheid gaat immers verloren in de beperkingen die men God in het eigen denken oplegt.

Wie of wat is God dan?

Is God een wie of een wat? Hij/Zij is ze allebei! Want zijn wij niet naar Zijn/Haar evenbeeld geschapen? God heeft duizenden namen. Hij/Zij is in ieder van ons aanwezig. Alles wat men kan doen is zich hier van bewust worden. God is ook een wat! Want is de Energie die men God noemt niet in alle materie en niet-materie aanwezig?

Hereniging met God

De mens is gezegend met een niet aflatende drang tot het zich herenigen met zijn eigen afkomst. Deze afkomst is gelegen in een Energie dat men de Goddelijke Bron noemt. Niet iedereen is zich hier van bewust. Met als gevolg dat men die bron bij anderen gaat zoeken in plaats van bij zichzelf naar binnen te gaan en zich daar de Bron te herinneren. Men scheidt zich af van de Bron door bij anderen te zoeken.

De kunst is zich los te maken van die afscheiding die men in onwetendheid aangebracht heeft en terug te keren naar het Goddelijke wéten dat in zichzelf opgeslagen ligt. Enkel op die manier kan men zich herenigen met de Bron en een leven in Waarheid leven. Een leven in het bewustzijn van God.

Eddy en Rita


«   »