Home » Inzichten » Doctrines en dogma's

Doctrines en dogma's

Wij hebben absoluut niets tegen doctrines die een verzameling dogma’s als leerstelling naar voor brengen. Op voorwaarde dat deze dogma’s waarheid bevatten. Een waarheid als “Alles is God!” is gewoon waar en met de tijd ook bewijsbaar.

Gestorven om de zonden der wereld weg te nemen

Iets anders is het met dogma’s die men zo maar als waarheid ‘moet’ aannemen, gewoon domweg omdat het ergens geschreven staat. Het is wel toegestaan om er over te discussiëren maar men moet voor ogen blijven houden dat deze waarheden niet ter discussie staan. Wat is de zin dan van een discussie?

Zo neemt men gewoon aan dat Jezus gestorven is om de zonden der wereld weg te nemen. Komt dat even goed uit. Men kan blijven zondigen want Jezus neemt toch de zonden op zich. Onzin zeggen wij want je bent en blijft verantwoordelijk voor alle daden die niet stroken met het Goddelijke, dus, harmonische denken. Door te denken dat iemand die 2000 jaar geleden gestorven is voor dat wat jij nu verkeerd doet in je leven, ontdoe jij jezelf wel gemakkelijk van de verantwoordelijkheid die jouw daden met zich meebrengen.

Gemakzucht

Religie en spirituele filosofieën zijn ontstaan om de mens op een hoger plan te brengen. Het optekenen en onderrichten van de denkwijzen die daarmee gepaard gaan hebben er toe geleid dat de mens zich ging specialiseren in de theorie die beschrijft hoe te leven volgens deze denkwijzen. Het zelf leven was niet zo belangrijk. Dit is ook wat Meester Jezus naar voor bracht in zijn verwijten naar de Schriftgeleerden toe. Zonder een blad voor de mond te nemen vertelde Hij hen dat ze hypocrieten waren. Zij verkondigden het schrift maar leefden het zelf niet.

Veel mensen nemen de Heilige Schriften voor waarheid en lezen en leven letterlijk wat er geschreven staat. Zij doen dit op voorschrift zonder de diepe betekenis ervan te begrijpen. In feite is het een gemakzuchtige houding die zij, heel dikwijls, uit onbegrip aannemen. Dit met de gedachte dat men leeft volgens de Goddelijke voorschriften.

Intelligentie

De mens is geschapen naar het voorbeeld van God. Wat onvermijdelijk inhoudt dat hij ook toegang heeft tot de Goddelijke intelligentie. Deze intelligentie is niet zo maar vanzelfsprekend toegankelijk. Van de mens wordt een inspanning gevraagd. Deze inspanning wordt onophoudelijk gestimuleerd door een gevoel dat er iets meer is dan dat wat men op dit moment ervaart. Als men deze stimulatie blijft volgen komt men in een hogere denkwijze terecht die een harmonische beloning met zich meebrengt.

Geen enkele doctrine kan, zonder een dieper begrip, leiden tot een leven in het Goddelijke denken.

Eddy en Rita


«   »