Home » Inzichten » Diep verlangen tot Harmonisch Zijn

Diep verlangen tot Harmonisch Zijn

Ieder mens wordt geboren met een diep verlangen tot Harmonisch Zijn. Niet iedereen is zich hier van bewust. Als harmonie niet belangrijk zou zijn, zou het verlangen niet bestaan.

Juist omdat het diepe verlangen er is, is harmonie bestaande. Harmonie houdt Perfectie in. Deze Perfectie kan men bij wijze van demonstratie, opdelen in twee aspecten. Innerlijke Perfectie en Uiterlijke Perfectie.

Innerlijke Perfectie

Innerlijke Perfectie ligt besloten in de kern van ieder mens. Innerlijke Perfectie is dus potentieel aanwezig om herontdekt te worden. Van de mens wordt enkel gevraagd dat hij zich bewust richt op deze Perfectie. De bewustwording in Perfectie kan op één ogenblik geschieden maar heel dikwijls, zeg maar in vele gevallen gaat er een heel proces aan vooraf. Dit proces houdt in dat men zich telkens weer richt op de Innerlijke perfectie, zonder dat men er zich een voorstelling van maakt.

Uiterlijke Perfectie

Om tot Uiterlijke Perfectie te komen ‘moet’ men notie hebben van de Innerlijke Perfectie. Vanuit een imperfect innerlijke beleving, gevoel en denken gaat men proberen, met alle geweld, de eigen uiterlijke wereld gelijk te maken aan de eigen beleving die imperfect is. Daar kan enkel imperfectie uit voort komen. Het met alle geweld iets proberen te veranderen zet spanningen neer die er voor zorgen dat Perfectie niet mogelijk is.

Harmonisch Zijn

Als men Innerlijk bewust is van de Perfectie wordt deze ook zichtbaar in de eigen uiterlijke leefwereld. Het blijft niet enkel bij een verlangen deze perfectie tot uiting te brengen, om Harmonie in de wereld te zetten. Men wordt Harmonie, men is Harmonie. In die zin smelten innerlijk én uiterlijk samen en is men een baken van Licht voor de gehele wereld.

Eddy en Rita


«   »