Home » Inzichten » Goddelijke signalen

Goddelijke signalen

Goddelijke signalen, ook wel inspiraties genoemd worden onophoudelijk naar de mens gezonden.

Deze signalen uiten zich op verschillende wijzen. Ze worden aangepast al naar gelang de situatie en het bewustzijn waar men zich in bevindt. De kunst is deze signalen op te vangen, te herkennen én er ook iets mee te doen.

God

Als men over Goddelijk spreekt, denkt men onmiddellijk aan God. Een klein drieletterwoordje dat bij veel mensen de haren doet recht staan. Zelf hebben we geen moeite met dat woordje. We zien God dan ook niet als persoon. We zien God als een Energie die ‘Alles Doordringend’ is en die alles in het voor ons bekende en ook wel onbekende Universum levendig houdt.

New age, alternatief, religie, …?

Wij hebben ook niets met new age, alternatieve helingswijzen of religies. We gaan gewoon onze eigen weg en dringen het Goddelijke geen dogma’s op. Dogma’s vindt men niet alleen in religies, men kan ze net zo goed in het alternatieve als in new age vinden.

Vrijheid van denken

Het niet aannemen van algemene denkbeelden maakt dat wij een grote vrijheid van denken hebben. In deze vrijheid hebben wij ons leven ten dienste gesteld aan God. Wat dan ook dienstbaarheid is ten opzichte van ‘Al Wat Is’, niet enkel aan enkele mensen of groepen van mensen.

Reageren op Goddelijke signalen

Om naar waarheid te kunnen reageren op Goddelijke signalen ‘moet’ men een groot onderscheidingsvermogen hebben. Men ‘moet’ voor zichzelf kunnen uitmaken of de signalen wel degelijk komen van een hogere of een lagere energie. Signalen die van een hogere energie komen zijn altijd voedend en respectvol naar het geheel toe. Zij zullen nooit aanzetten tot vernietigende acties. De resultaten laten ook nogal eens op zich wachten maar eens ze zichtbaar zijn, zijn ze duurzaam.

Hoe meer men luistert naar de Goddelijke signalen en daar ook naar handelt, hoe minder problemen men heeft en hoe vreugdevoller het eigen leven wordt.

Eddy en Rita


«   »