Home » Inzichten » Transparantie

Transparantie

Transparantie is een spirituele eigenschap

Spiritueel willen zijn, is in de eerste plaats een streven naar Waarheid. Een Waarheid die zo transparant is, zo doorzichtig is, dat ze ieders wezen verlicht. Er is dan enkel een eenvoudige Waarheid die alle “Ja maar’s” transcendeert. Vanuit die eenvoudige Waarheid kan men gemakkelijk zeggen dat men “niets te verbergen heeft”. Wat een nogal onnozele uitspraak is als men 'wel' iets te verbergen heeft. Zelfs als men ‘denkt’ dat men iets te verbergen heeft, gaat in dit denken het spirituele denken én beleven volledig verloren.

Een eenvoudig doorzichtig leven

Een eenvoudig, doorzichtig leven is enkel mogelijk als men alle “Ja maar’s” die voortkomen uit angst, ‘zelf’ transcendeert. Waardoor men in een bewustzijn komt, waar alle voorheen zo belangrijke zaken een andere waarde krijgen. Het is de bedoeling dat men nadenkt over het feit of de eigen angsten al dan niet gegrond zijn en of men zich enkel laat voeden door de angsten van anderen.

Is het belangrijk dat men niets te verbergen heeft?

Tenzij men een openbare functie heeft interesseert geen mens zich er in of men al dan niet eerlijk is. Het is dus enkel belangrijk voor jezelf dat je een leven leeft zonder dat je angst moet hebben dat er zaken uitkomen die je eventueel kunnen belasten. Als men zichzelf aan de buitenwereld presenteert als een eerlijk persoon die niets te verbergen heeft, terwijl dit niet zo is, leeft men voortdurend in angst dat dit zal uitkomen. En angst is niet bevorderlijk voor de spirituele groei.

Een leven in éénheid

Een leven in eenheid houdt een open houding van ieder individu in. Er is niets te verbergen! Alles wat men onderneemt is in het belang van de gemeenschap. Er is geen verschil tussen individuen. Aan zichzelf kent men de ander. Nogal wat mensen maken zich zorgen dat hun uniciteit verloren zal gaan in die éénheid. Onze ervaring is dat op een hoger spiritueel niveau (geen waardeoordeel), ieder mens gelijk is en toch ook weer uniek. Wat uniek is en de talenten die men meegekregen heeft, horen van bij het begin bij het individu en kan men bijgevolg 'nooit' verliezen!

Eddy en Rita


«   »