Home » Inzichten » Heb je vijand lief!

Heb je vijand lief!

Hoe mooi zou het zijn als iedereen deze simpele regel zou toepassen? Er zou geen oorlog meer zijn. De wapenindustrie zou failliet gaan. Mensen zouden elkaar beter kunnen begrijpen. Kortom “Alles zou in één grote Liefdesbel resoneren!”

Peueueueup!!! Stop toch met die onzin te schrijven! 

Hoe zou een mens dan zijn lessen kunnen leren? Er zou niemand meer zijn om te haten! En is het niet juist uit die haat dat liefde kan voortkomen? Dat men zich bewust kan worden van die ‘Grote Liefde’?

Wij weten het niet

Wij weten het écht niet. Wij hebben nog nooit (echt waar) anderen als onze vijanden aanzien. Zelfs niet als ze ons iets aandeden, waarvan anderen zeiden: “Dat zou ik niet kunnen aanvaarden op die manier!”. Wat niet wil zeggen dat wij ons lieten doen. Maar vijanden, neen. Dat anderen ons ervaren als hun vijand, daar kunnen wij ook niets aan doen. Dat maakt hen nog niet tot ‘onze vijand’. Wij wéten gewoon dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen en dat dat niet altijd over een pad van rozen gaat wéten wij ook.

Zeggen en zijn is niet hetzelfde

Er zijn tal van voorbeelden waar mensen anderen vertellen dat zij hun vijanden lief moeten hebben en tegelijk geven ze hen een wapen in de hand met de zegening die vijand te doden in de naam van God. Zou het dat zijn wat men bedoelt met de vijand liefhebben?

Geen blad voor de mond

Dat wij geen blad voor de mond nemen is geweten. Zo zitten wij in elkaar. Als wij steeds rekening moeten houden met de gevoeligheden van Jan, Pier, Marieke, Suzanne en nog veel meer, kunnen we maar beter stoppen met schrijven en reacties geven. Nu weten wij ook wel dat wat wij schrijven niet altijd in goede aarde valt. Dat is ook niet de bedoeling. Wij gaan vaak heel diep in op dat wat wij lezen. En schrijven dan een inzicht of een reactie.

Sociale media

Als men schrijft op sociale media kan men reacties verwachten. Als men die (beleefde) reacties als een ongevraagde les of een belediging beschouwd is dat volledig de verantwoordelijkheid van de verstaander. Men kan ook altijd meer uitleg vragen, waardoor men tot een dieper begrip kan komen wat dat onderwerp betreft. Dat is volgens ons een goede manier van handelen. Dat zou pas de ultieme toepassing zijn van “Heb je vijand lief”.

Tenminste veel beter dan, diegene die men 'zelf' als vijand beschouwd, als een product van de duivel af te schilderen. Als het schoentje niet past, hoeft men het niet aan te trekken.

Eddy en Rita


«   »