Home » Inzichten » De angst voorbij

De angst voorbij

We leven in een dualistische wereld. Deze wetenschap noopt ons tot nadenken over de voors en de tegens van ontwikkelingen op gelijk welk gebied. Dat zijn we gewoon verplicht aan onszelf, aan de wereld én aan de samenleving.

Een wel doordachte beredenering

Een wel doordachte beredenering komt voort uit de overwegingen die men maakt aan de hand van alle voors en tegens die men er in meeneemt. Als men zich enkel richt op één van de twee, voor of tegen, kan men nooit komen tot een hoger begrip wat een bepaald onderwerp - waar men meer over wil weten - betreft.

Bijgeloof

Vooruitgang heeft altijd af te rekenen met bijgeloof. Zo kan men beschrijvingen vinden over allerlei uitvindingen die vooruitgang beloofden en die door doemdenkers telkens negatief belicht werden. De eerste telefoon zou een duivelse uitvinding geweest zijn en men moest om niet geëlektrocuteerd te worden op twee omgedraaide diepe borden of een houten bakje gaan staan. Ook de stoomtrein die amper een snelheid van 50 km/uur haalde, zou zorgen voor hersenletsel. Tegenwoordig loopt iedereen met een telefoon op zak en rijdt de snelste trein met een topsnelheid van 431 km/uur zonder dat iemand daar een letsel aan overhoudt.

In deze moderne samenleving?

Met de vooruitgang die tegenwoordig zo snel gaat, komen er ook ontzettend veel doemdenkers bij, die de medemens willen overtuigen van het ‘kwaad’ dat schuilt in de moderne technieken die volgens hen alleen maar uitgevonden worden om mensen te manipuleren. Dat er ook voordelen aan verbonden zijn vergeet men mee te nemen in het betoog.

Misbruik?

Dat men ook misbruik kan maken van deze moderne technieken weet iedereen. Wij besteden echter ‘veel minder’ aandacht aan het misbruik dan aan de voordelen die kunnen voortkomen uit deze technieken. Zo belooft men een betere gezondheid en ook een beter leven door middel van deze nieuwe technieken. Kijk maar hoe vernieuwende technieken op het gebied van de geneeskunde een verbetering van de gezondheid en de levensstandaard gebracht heeft. Niet zo heel lang geleden bestond verdoving nog niet. Operaties werden toen uitgevoerd, nadat men de patiënt dronken gevoerd had.

Eenzijdig

Opvallend is dat doemdenkers het meestal hebben over de negatieve kant van nieuwigheden. Zij zien overal manipulators opduiken die deze nieuwigheden alleen maar gebruiken om anderen hun vrijheid te ontnemen. Ze vinden het nodig om anderen, in eenzijdige berichten, te waarschuwen voor de boemannen waar zij zelf bang voor zijn. Daarvoor maken zij zelfs gebruik van diezelfde moderne technieken waar ze voor waarschuwen. Wat volgens ons in tegenstrijd is met de angst die zij tentoonspreiden.

Spiritueel?

Ook op spiritueel gebied zijn er altijd mensen die ontzettend bang zijn voor vernieuwing. Omdat ze het vernieuwende denken niet begrijpen willen ze terug naar dat wat zij wel begrijpen en waarschuwen ze anderen voor de nieuwe, verfrissende ideeën die zouden kunnen zorgen voor een geheel andere spirituele benadering en bijgevolg een andere beleving van de eigen spiritualiteit.

De angst voorbij

Aan de angst voorbij gaan wil niet zeggen dat men zomaar alles moet accepteren. Het houdt in dat men voor zichzelf denkt en niet zomaar mee loopt met hen die alles voorstellen als komende van machten die er op uit zijn te manipuleren. De angst voorbij gaan is ook de voordelen in overweging nemen.

Eddy en Rita


«   »