Home » Inzichten » Elementaire beleefdheid

Elementaire beleefdheid

Over beleefdheid kan men op Wikipedia het volgende vinden; “Beleefdheid is een sociale vaardigheid, die de omgang in de maatschappij vergemakkelijkt.

In essentie komt beleefdheid neer op het respect voor iemand tonen door middel van zijn/haar houding en etiquette. Het tegenovergestelde wordt onbeleefdheid genoemd.”

Is beleefdheid noodzakelijk?

Volgens veel mensen niet. Velen kennen het niet eens. Een vriendelijke groet wordt niet eens beantwoord. Men kijkt de groeter aan alsof deze van een andere planeet komt. Een bedankje krijgt heel dikwijls een verbaasde blik. Hoezo bedankt, dit is toch heel normaal. Je hoeft er niet voor te bedanken. Zo bedanken wij altijd de mensen waar we een gesprek mee gevoerd hebben. Velen zijn dan verbaasd. Ze bedanken ons voor de inzichten en wij bedanken voor het gesprek. Zo blijft de energie in evenwicht. De gesprekspartner voelt zich gewaardeerd en herinnert zich, vaak veel later, het gesprek nog.

Danken

Wij danken elkaar voor het aanwezig zijn in ons leven, voor het lekker koken, voor de goede gesprekken, voor weer een fijne dag samen, voor … Wij danken de bakker, de winkelbediende, de … Dit uit beleefdheid, uit waardering, niet zomaar uit gewoonte, omdat het noodzakelijk is. Wij danken ook de mensen die op onze inzichten reageren. Ook al zijn ze het niet met ons eens. Een bedankje kan er altijd af. We vinden het zelfs uiterst onbeleefd dit niet te doen.

Beleefdheid kost niets!

Eddy en Rita


«   »