Home » Inzichten » Zelfstudie - Boeken - Spiritueel geloven

Zelfstudie - Boeken - Spiritueel geloven

Zelfstudie hoort wat ons betreft vooraf te gaan aan spiritueel geloof. 

Het houdt ook zelfonderzoek in. Men bestudeert zich zelf om tot een dieper begrip te komen van welke plaats men wil innemen in deze wereld. Wie men wil zijn. Welk gevoel men hier wil inleggen. Hoe men daar mee omgaat. Hoe men omgaat met anderen. En nog veel meer zaken.

Hulpmiddelen

Om deze zelfstudie te ondersteunen heeft men vele hulpmiddelen ter beschikking. Eén daarvan is het bestuderen van verhalen en richtlijnen die in boeken beschreven staan. Men kan gelijk welk boek gebruiken om tot een bepaald spiritueel geloof te komen. Alle boeken met een spirituele betekenis zijn geschikt; Bijbel, Koran, Upanishads, Boeken van Tolle, Krishnamurti, Osho, noem maar op, kunnen bijdragen tot een hoger spiritueel begrip.

Er zijn boeken die door verschillende mensen en groeperingen als heilig beschouwd worden. Zij worden als het absolute woord van God naar voor geschoven. Heilig betekent heel zijn, compleet zijn, in harmonie zijn. Als men de richtlijnen uit deze boeken opvolgt zou men met de tijd een heilig (heel) mens moeten worden. Als dat geen geldig toekomstbeeld is, hebben deze boeken geen enkele waarde.

Spiritueel geloven

Om tot spiritueel geloof te komen is het uiterst noodzakelijk dat men zich afvraagt wat men wil geloven. Een boek met ideeën en richtlijnen van anderen, hoort dan ook nauwlettend en met een kritische blik onderzocht te worden. Men ‘moet’ zichzelf afvragen of dat wat geschreven staat geloofwaardig is en of men er zelf iets mee is. Dat is men verplicht aan zichzelf! Daar heeft men een bepaalde intelligentie voor meegekregen. Het is belangrijk dat men het boek profijtelijk leest! Als men iets niet begrijpt ‘moet’ men dit aan de kant schuiven tot men er later in een ‘hoger begrip’ kan op terug komen.

Ideeën van anderen citeren, die men niet begrijpt, is uit den boze. Het is wel een gemakkelijke manier om jezelf op een schavotje te zetten. Als men dit doet valt men gewoon door de mand. Men onderschat dan de mensen waarvan men denkt dat zij dit citaat nodig hebben. Zonder de diepere betekenis hebben de citaten geen enkele waarde. Men heeft er dan zelf, ondanks dat de woorden een diepere betekenis hebben, holle frasen van gemaakt. Vandaar dat zij ook zo ongeloofwaardig overkomen.

Spiritueel geloven gaat volgens ons veel verder dan alleen maar citeren. Het gaat om begrijpen wie men werkelijk is en wat het is om mens onder de mensen te zijn en niet iemand die gewoon, zonder een dieper begrip, klakkeloos aanneemt wat er in een boek geschreven staat.

Eddy en Rita


«   »