Home » Inzichten » Religieus geloven of spiritueel geloven?

Religieus geloven of spiritueel geloven?

Religieus geloven en spiritueel geloven zijn twee verschillende manieren van geloven.

Religieus geloven

Een religieus geloof is gebaseerd op geschriften die richtlijnen en geboden bevatten waar men niet aan kan, lees mag, tornen. Het onderzoeken van andere geloofsovertuigingen is toegestaan, op voorwaarde dat men steeds terug keert naar de leringen van het geloof dat men aangenomen heeft. Religies proberen ook steeds gelovigen van elkaar af te snoepen.

Veel religies hebben als eerste hulp, het creëren van angst bij hun volgelingen. Zo zijn deze volgelingen heel gemakkelijk te manipuleren. In een religieus geloof heeft men altijd kaders waarbinnen men het leven hoort te leven. Binnen die kaders, die eigenlijk begrenzingen zijn belooft men een grote vrijheid. Als men niet leeft volgens de voorschriften wacht men de hel in het hiernamaals. Een leven in gehoorzaamheid aan een geloof instantie belooft de hemel na de dood.

Met gelijk welke religie en/of geloofsovertuiging, is het mogelijk een bepaalde structuur aan te brengen in dat wat je gelooft. Gelijk welke religie en/of geloofsovertuiging, kan je doen opstarten tot een meer spiritueler leven. Doch, als men verder wil dan enkel maar te geloven wat religies voorschrijven, 'MOET' men die religies loslaten. Men kan niet anders, wil men tot een meer spiritueler geloof komen!

Spiritueel geloven

Spiritueel geloof gaat veel verder dan richtlijnen opvolgen uit één of ander boek.

Het is niet te vangen binnen kaders. Het is werkzaam binnen een gewaar-zijn dat grenzeloos is. Iets dat grenzeloos is, is niet te vangen in definities. Het is steeds veranderlijk, van moment tot moment. Het vraagt van de gelover een grote dynamiek en een groot aanpassingsvermogen. Vandaar dat mensen die religieus geloven, dit geloof abstract vinden. Er zijn geen richtlijnen, er zijn geen concrete aanwijzingen.

Een spiritueel gelover kan gebruik maken van alle geschriften die er maar te vinden zijn. Hij/zij hoeft zich niet te houden aan begrenzingen. En kan bijgevolg, zonder angst, alle geschriften met elkaar vergelijken en er zijn/haar voordeel mee doen.

Dit vergelijken vraagt een behoorlijke inspanning, men kan niet zomaar voor waarheid aannemen wat er geschreven staat. Men ‘moet’ zich steeds afvragen of dat wat er geschreven staat goed begrepen is. Zo zijn er geschriften die men pas kan begrijpen als men in een hoger begripsvermogen vertoeft.

Geschriften voor verschillende bewustzijnslagen

Het probleem met (heilige) geschriften is dat het meestal verschillende boeken zijn die samengebundeld zijn in één boek. Binnen dit boek resoneren de schriften op verschillende bewustzijnslagen. Dit is heel verwarrend!

Een klein voorbeeldje: in één en hetzelfde boek staat dat men zijn/haar vijanden moet liefhebben. Wat een heel duidelijke richtlijn is. Daar zou een open communicatie en wederzijds begrip uit voort moeten komen. Maar het zelfde boek zegt ook: dood aan alle ongelovigen. Als men beide gaat vergelijken komt duidelijk naar voor dat men een keuze moet maken. Deze keuze doet beroep op het gezonde verstand van de gelover. Gaat men de vijand (ongelovige) liefhebben of gaat men hem doden. Dilemma!

Om tot een dieper begrip te komen over de duidelijk tegenstrijdige richtlijnen hoort men zich bewust te zijn van de verschillende lagen waarin deze richtlijnen tot uiting komen.

  1. 'Heb je vijand lief!' Zo eenvoudig te begrijpen. Iedereen begrijpt, met een heel klein beetje inspanning, de diepere betekenis van deze richtlijn.
  2. 'Doodt de ongelovigen!' Vraagt een grotere inspanning en is een richtlijn die enkel zou mogen gegeven worden aan mensen die de werkelijke betekenis er van begrijpen. De meeste mensen zitten vol tegenstrijdige gedachten. De ene keer geloven ze in zichzelf en de andere keer bevinden ze zich in vertwijfeling. Dit is maar één voorbeeldje van de ongelovige die zijn bestaansrecht in je eigen beleving niet verdient. Dus 'doodt de ongelovige' is een innerlijk proces dat leidt tot een leven in meer waarheid. Het is absoluut ‘GEEN’ richtlijn om andersdenkenden van het leven te beroven.

Angst voor andersdenkenden

De verzameling 'schijnbaar' tegenstrijdige gedachten en richtlijnen gebundeld in één boek, zorgen voor verwarring en onbegrip over hoe het is om een waarlijk spiritueel mens te zijn. De schijnbaar tegenstrijdigheden dwingen de mens tot het maken van een keuze binnen de kaders van een geloof dat aanvankelijk bedoeld is om Liefde te promoten. Toch kiezen veel mensen voor angst.

Wij hebben ons al dikwijls afgevraagd waarom men kiest voor het minste van de twee. Zou het kunnen zijn omdat het in de geschriften staat? “Ze zullen je achtervolgen, ze zullen je uitlachen, ze zullen je van je geloof willen brengen, ze zullen je …”. Met dit in gedachten komt men niet verder dan het idee dat er overal vijanden op de loer liggen.

Terwijl er aan het einde van de angst een enorme vrijheid ligt te wachten.

Eddy en Rita 


«   »