Home » Inzichten » Bewijs van tweelingzielschap?

Bewijs van tweelingzielschap?

Is tweelingzielschap bewijsbaar? … Net zo min, als dat er een sluitend bewijs kan aangeleverd worden dat men een Ziel heeft.

Ziel, tweelingziel, overziel, … hoe men het ook noemt, het is ‘nog niet’ mogelijk om het duidelijk en bewijsbaar te omschrijven. Het is nog altijd een vaag gebied dat met het gewaarzijn te maken heeft. Zullen we er dan maar van uit gaan dat de Ziel en alles wat er aan geassocieerd wordt niet bestaat?

Dwaas

Dat zou toch wel een beetje dwaas zijn. Voor ons is het tweelingzielschap geen vaag gegeven, het is een werkelijkheid die wij leven hier op aarde in deze lichamen. Wij zijn beiden heel rationele mensen en waren van in het begin op onze hoede voor wensgedachten. We vroegen ons ook altijd af of we elkaar niet iets aan het wijsmaken waren.

Toch bleef het tweelingzielschap op ons pad komen. Het kwam steeds sterker door dat het de bedoeling was dat wij de informatie, die ons via onze Ziel doorgegeven wordt, moesten en nog steeds moeten verspreiden. Ongeacht wat anderen er van zouden denken en zeggen. In het begin kwam deze informatie mondjesmaat door, omdat we er zelf van moesten leren.

Openheid

Waar we in het begin van ons samenzijn nog terughoudend waren in het delen van informatie zijn we nu heel open, niet enkel over het tweelingzielschap maar ook over het beleven van onze spiritualiteit. We luisteren heel goed naar onze Ziel en de informatie die Zij ons geeft. Over deze informatie spreken en schrijven geeft ons een diep gevoel van volmaakt zijn. Het geeft ons een rust en een zekerheid over dat wat niet bewijsbaar is.

Bewustwording van het koninkrijk

Meester Jezus zei dat zijn koninkrijk niet van deze duale wereld is. Zo is ook het tweelingzielschap een koninkrijk dat niet van deze duale wereld is. Het is de intentie van de Ziel zelf die twee fysieke elementen uitzendt, om een voorbeeld te vormen voor de mogelijkheden die voor ieder mens en we benadrukken ‘voor ieder mens’ potentieel aanwezig is. Niet iedereen heeft een tweelingziel, toch is de éénheid (koninkrijk, mannelijk - vrouwelijk) binnen ieder mens latent aanwezig. Men hoeft er zich alleen maar bewust van te worden en de twee delen (mannelijk – vrouwelijk) binnen in zichzelf in harmonie te brengen.

Bewijs van tweelingzielschap?

Is er een bewijs nodig? Bekeken vanuit het aardse leven vraagt men een bewijs. Als men het tweelingzielschap samen zelf leeft en men er zich beiden op een dieper spiritueel niveau van bewust is, zijn er geen bewijzen nodig. Men heeft dan ook geen bevestigingen van anderen nodig. De informatie en bevestiging van de Ziel is heel sterk. De tweelingziel (beide individuen) wéét en dat is voldoende voor de tweelingziel zelf.

Eddy en Rita


«   »