Home » Inzichten » Gevangenen van onprettige ervaringen

Gevangenen van onprettige ervaringen

Volgens een website die dictaten van opgevaren Meesters verspreidt zouden er op aarde 144 bewustzijnslagen zijn. Voor men incarneert zou men samen met deze Meesters kiezen in welke bewustzijnslaag men aanvankelijk incarneert om vanuit die laag op te klimmen tot de hogere lagen.

In verband met de ‘vrije wil’ die men meekrijgt en die ten alle tijde ‘moet’ gerespecteerd worden kan men ook afdalen naar lagere bewustzijnslagen.

 Het aantal lagen en op welke laag men incarneert en op welke men nu zit heeft geen enkel belang. Dit te willen weten heeft alleen maar te maken met een gevoel waarin men zich eventueel superieur zou kunnen opstellen tegenover mensen die, zogezegd, op een lagere laag resoneren. Door dit te doen zet men zichzelf vast in de laag waarin men zich bevindt, op het moment. In vele gevallen zakt men zelfs naar lagere bewustzijnslagen. 

Ladder

Wij ervaren deze lagen die van een verdichte materiële energie tot de allerhoogste fijnere energieën gaan meer als een ladder die men op en neer kan gaan. De bedoeling en ook de zin van het leven bestaat er uit dat men deze ladder beklimt om zo tot hogere visies en gedachten te komen. Hoe hoger men op de ladder komt hoe meer men te zien krijgt. Telkens men een sport hoger komt ‘moet’ men dat wat men op de sport lager gezien en ervaren heeft loslaten om tot een hogere spirituele visie te komen. Er kan onmogelijk spirituele groei voortkomen uit de lagere sporten. Men heeft die groei al gehad en die was nuttig op het moment dat je daar stond.

Onprettige ervaringen 

Onprettige ervaringen kunnen hun nut hebben maar zijn totaal nutteloos als men verder wil op de bewustzijnsladder. Ze zijn er alleen maar om mensen aan te zetten tot een zoektocht en werken op een heel laag niveau van het bewustzijn. Hoe dit werkt beschrijven we in ons inzicht ‘Drijfveer tot spirituele ontwikkeling’. Het is nuttig te weten hoe bepaalde mechanismen werken. Want kennis zal je bevrijden van de illusies die men voor waarheid aanneemt en ook uit onwetendheid verspreidt.

De ervaring van onprettige ervaringen 

De ervaring van onprettige ervaringen is van geen enkel belang voor andere mensen die men eventueel van uit die ervaring zou willen helpen. Nogal wat mensen gaan er prat op dat zij door die ervaringen spiritueel gegroeid zijn en vertellen anderen dat deze ook door die onprettige ervaringen door moeten gaan om spiritueel te kunnen groeien. Dit is gewoon een dwaze gedachte die voortkomt uit een bepaald geloof dat men over zichzelf heeft. Men denkt dat men anderen beter kan begrijpen en helpen, als men onprettige ervaringen had of nog steeds heeft.

Ook dat hoort bij de illusie die er simpelweg voor zorgt dat mensen de eigen energie weggeven aan iets dat men onmogelijk spiritueel kan noemen. Door zichzelf en anderen steeds te bevestigen in een lagere bewustzijnslaag houdt men het collectieve bewustzijn vast op de energie van angst. Een angst die het moeilijk maakt om de onprettige ervaringen los te laten. Angst om toe te geven dat zij van geen enkele waarde zijn. Angst dat men door ze los te laten iets zou ‘kunnen’ missen op de eigen weg naar een hoger bewustzijn. 

In ons inzicht ‘Zgn. tweelingzielschap = uitmelkerij’ gaan wij dieper in op hoe dit in zijn werk gaat. Wat wij in die tekst beschrijven is net zo goed van toepassing op alle andere onderwerpen.

Bevrijdt jezelf! 

Als het je intentie is om deze planeet en zijn bewoners op een hogere bewustzijnslaag te helpen brengen, zal je afscheid moeten nemen van de eigen onprettige ervaringen en de kinderlijke gedachte dat er meer spirituele groei schuilt in tegenslagen dan in voorspoed. Tegenslagen en het verheerlijken ervan, houden je vast in een zelf gecreëerde gevangenis. Veel mensen weten niet eens waar ze de sleutel verborgen hebben en eigenen zichzelf het recht toe om anderen die een ietsje lager in bewustzijn zitten vast te houden in diezelfde gevangenis. 

Alleen door de deur open te breken en beperkende gedachten los te laten, kan men zichzelf en diegenen die men vasthoud, bevrijden van een leven dat niet voorbestemd is voor de mens.

De mens is voorbestemd voor een hoog spiritueel leven hier op aarde!

Eddy en Rita 


«   »