Home » Inzichten » Verlangen naar meer Goddelijkheid

Verlangen naar meer Goddelijkheid

Beiden zijn wij geboren met een diep verlangen naar ‘meer Goddelijkheid’. Dat weten wij al een hele poos. In het verleden hebben we ons al eens gewaagd aan een beschrijving maar deze gewoon niet gepost omdat ze niet voldeed aan dat wat wij werkelijk bedoelden.

Diep geloof

Men kan een diep geloof hebben in een toekomstige gebeurtenis, ook al is deze nog zo ver in de toekomst gelegen. Door dit geloof kan men in bepaalde situaties terecht komen die helemaal niets opleveren, wat dat geloof betreft. Toch blijft dat wat men gelooft héél sterk aanwezig. Dat wat men gelooft is zo intiem dat men het aan niemand wil vertellen. Je weet dat als je het aan iemand verteld je niet zal geloofd worden. Men zal je afschilderen als een dromer die de werkelijkheid niet onder ogen wil zien en durft te komen.

Daarom vertel je het aan niemand. Iets dat zo eenvoudig en zo intiem is, is iets dat alleen tussen jezelf en je Schepper resoneert. Zelf hebben wij uit onwetendheid heel wat meegemaakt op relationeel gebied. De relaties die wij met anderen gehad hebben waren op het menselijke vlak helemaal niet slecht maar ze vervulden niet het hele diepe verlangen naar meer Goddelijkheid. Dat was de enige reden waar deze relaties op stuk liepen. Dat wisten wij toen niet.

In de ware stroming

Voor onszelf was het al vroeg heel duidelijk dat onze aanwezigheid hier op aarde zou gaan over het in relatie zijn met iemand van het andere geslacht. Een samenzijn dat zo liefdevol, zo begripvol, zo eenvoudig, zo als vanzelfsprekend zou zijn. Dat is wat wij ervaren in de relatie die wij hebben.

Verlangen naar meer Goddelijkheid?

Het verlangen naar meer Goddelijkheid uit zich in de onderwerpen (talenten) die men meebrengt bij de incarnatie. Bij ons is het tot uiting brengen van ‘Totale Harmonie’ in relatie (tweelingzielschap) en het delen van informatie een belangrijk item. Zo brengt ieder zijn/haar talenten mee die een ondersteuning kunnen zijn voor anderen die dat nodig hebben op dit moment.

Geef je voedende verlangen niet op!

Als wij spreken over voedend, hebben wij het over zaken die in de eerste plaats jezelf voeden, zonder dat je daar anderen voor moet tekort doen of kwaad moet berokkenen.

Goddelijkheid is het meest eenvoudige wat er bestaat!

Goddelijkheid is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken en ook verkondigen, het meest eenvoudige wat er bestaat. Veel meer is daar niet aan toe te voegen maar wij weten zeker dat jij daar als lezer geen genoegen mee neemt. Als je dan toch meer wil weten, zoek dan verder en geef niet op tot je je eigen Goddelijkheid gevonden hebt!

Eddy en Rita


«   »