Home » Inzichten » Nut van tweelingziel?

Nut van tweelingziel?

Een vraag ooit gesteld; Wat is het nut van een tweelingziel wanneer je niet geestelijk en lichamelijk samen als één in ware liefde de wereld kunt verbeteren?

Onze reactie;

Daar vraag je wat! In de eerste plaats zouden wij graag willen duidelijk maken dat een tweelingziel niet incarneert om de wereld te verbeteren. Het is de bedoeling dat ieder mens op aarde zijn/haar eigen leven onder de loep neemt en dat ‘zelf’ gaat verbeteren om zo tot een persoon uit te groeien die de wereld voedt i.p.v. ze uit te putten voor eigen belang. Door niet in harmonie te zijn met zichzelf gaat men de wereld uitputten. Op materieel (lichaam) gebied maar ook spiritueel (geestelijke armoede).

Verhalen over tweelingzielschap

Er zijn veel verhalen over het tweelingzielschap in disharmonie. Als men kijkt naar de personen die deze verhalen schrijven leert men dat die verhalen meestal komen van mensen die op één of andere manier willen verdienen aan het tweelingzielschap in disharmonie. In de eerste plaats maken ze duidelijk dat er ontzettend veel verhalen van tweelingzielen zijn die over harmonie gaan en dat die onjuist zijn, want het tweelingzielschap is volgens hen een hard leerproces en dat een tweelingziel uiteindelijk voorbestemd is om elkaar los te laten. Die ontzettend veel verhalen in harmonie hebben wij nog niet gevonden. Op één of andere manier worden die harmonische verhalen ondergesneeuwd door de onharmonische verhalen.

Dualiteit

We leven in een duale wereld waarin het heel gewoon is de zaken om te draaien. Veel mensen vinden een tweelingzielschap in harmonie onjuist, één in disharmonie is, volgens hen, dan wél juist (heel goed zelfs). Terwijl harmonie in het duale denken toch aan de juiste kant hoort te staan. Dit duale denken, dat dan nog eens omgekeerd wordt, zorgt voor veel verwarring zodat het ‘lijkt’ dat disharmonie bij een tweelingziel héél normaal is.

Neutraal

Onze ervaring als tweelingziel is dat het duale denken bij het samenkomen al voor een heel stuk vervaagd. Met de jaren dat wij samen zijn is dit denken nog meer gaan vervagen. Op het moment ervaren wij een neutraliteit die de dualiteit laat voor wat het is. De dualiteit harmonie-onharmonie is dus ook vervaagd.

Waarom gaat men zo hoog op met een onharmonisch tweelingzielschap?

In de eerste plaats vinden wij dat een onharmonisch tweelingzielschap volledig nutteloos is. Een tweelingziel incarneert om een voorbeeld te geven van hoe het is om volgens het ‘Goddelijke Principe’ te leven. Er zijn voldoende voorbeelden van relaties die onharmonisch zijn en uiteindelijk eindigen met een (v)echtscheiding.

Beloning

De menselijke energie op aarde resoneert voornamelijk in de mannelijke laag die dichter bij de materie trilt. In het materiële denken zijn beloningen belangrijk. In de materie zijn ze heel dikwijls onmiddellijk beschikbaar in de vorm van veel cliënten over de vloer krijgen en daar goed aan verdienen, aandacht is ook een heerlijke beloning. Deze beloningen geven dan ook het gevoel dat men goed bezig is.

Als men er voor kiest om in harmonie te gaan leven verminderen de materiële beloningen en denkt men dat men niet goed bezig is. Doch als men doorzet komt men meer in de vrouwelijke energie, die op een hogere frequentie trilt, terecht. De beloningen bestaan dan niet zo zeer meer uit materie maar uit harmonie, rust, liefde, diepe inzichten, Goddelijk gewaarzijn en later een neutraal gevoel waardoor men een doorgeefluik wordt voor een energie die weinig gekend is hier op aarde.

Eddy en Rita


«   »