Home » Inzichten » (Spirituele, alternatieve?) Onderdrukking

(Spirituele, alternatieve?) Onderdrukking

Onderdrukking kennen we allemaal. Het is soms zo subtiel aanwezig dat men zelfs niet weet dat men zichzelf en/of anderen onderdrukt.

Soms is onderdrukking duidelijk zichtbaar maar ervaart men deze als een bevrijding, een soort van penitentie. Men ziet het vaak in religieuze kringen waar men elkaar verteld dat men een zondaar is en dat men nog heel wat werk heeft alvorens men zichzelf kan rekenen bij de van zonden bevrijde mensen. In feite heeft men er een levenstaak aan.

Spirituele, alternatieve onderdrukking?

Veel mensen zijn afgestapt van een religieuze beleving omdat zij iets meer wilden dan alleen maar het idee van een zondaar die boete moet doen om op een goed blaadje te komen bij God. Men wilde ‘zelf’ bepalen op welke manier men tot een hoger bewustzijn kon komen. Men wilde iets totaal nieuws! Uit die drang tot vernieuwing is een nieuwe beweging op gang gekomen.

Het was de bedoeling om zich te ontdoen van beperkende ideeën die de mens vasthouden. Zichzelf ontdoen van die ideeën vraagt weinig inspanning. Maar gewoon maar zeggen dat men verlost is van die ideeën, ook al is dat zo, is niet voldoende. Men kan er niet mee uitpakken. Dat is te eenvoudig, niemand gelooft het. Men kan het ook niet aanbieden in de vorm van een cursus bv. Om die nieuwe beweging vorm te geven is men gaan afkijken bij de oosterse religies die spraken over ego en karma en nog meer van die heerlijke, vreemde begrippen. Met de introductie van die nieuwe ideeën heeft men gelijk de onderdrukkende ideeën mee geïntroduceerd.

Hoe werken die onderdrukkende ideeën?

Zoals eerder beschreven staat, ze werken heel subtiel. Je hebt er geen idee van dat je met onderdrukking bezig bent. Het lijkt zelfs heel normaal te zijn dat men rekening ‘moet’ houden met de ideeën die voor onderdrukking zorgen.

Hoe vaak hoort men niet;

  • “Mijn ego speelt mij weer parten! Als ik daar maar eens van af zou kunnen!”,
  • “Je hebt een groot spiritueel ego! Je hebt nog veel werk!”,
  • “ik heb een bijzonder onaangename relatie met iemand maar het is een karmische relatie. Ik heb nog een en ander goed te maken met die persoon.”,
  • “Jij hebt een relatie met die persoon omdat je heel wat karma hebt goed te maken met die persoon.”.
  • Enz ...

Allemaal zaken die jou doen geloven dat je nog niet klaar bent voor een leven in een hogere trilling. Wanneer denk je 'zelf' dat je er klaar voor zal zijn?

Onderdrukking door manipulatie

Men ziet het vaak in discussies dat mensen elkaar proberen klein te krijgen door manipulatie. Zo kan men bv. lezen dat iemand schrijft, dat hij/zij een gevoel heeft van een ander dat die bepaalde eigenschappen naar voor brengt die niet zo mooi zijn volgens hem/haar. Vaak is dit een manier om in een discussie gelijk te halen. Als deze persoon zijn/haar gelijk haalt, laat jij jezelf onderdrukken op de punten die jij als gevoelig ervaart.

Stop met het onderdrukken van anderen. Laat je niet onderdrukken, blijf bij je eigen standpunt.

Eddy en Rita


«   »