Home » Inzichten » Door negatieve ervaringen leert men de positieve meer waarderen?

Door negatieve ervaringen leert men de positieve meer waarderen?

Door negatieve ervaringen leert men de positieve meer waarderen?

In de jaren dat ik (Eddy) met alternatieve zaken bezig was, wilde ik dat maar al te graag geloven. Nu weet ik dat men geen negatieve ervaringen nodig heeft om te leren hoe men in het leven hoort te staan. Positieve ervaringen komen net zoals negatieve ervaringen uit het dualiteit denken en beleven. Men meent ze allebei te moeten kennen om tot een ‘Waar Leven’ te kunnen komen.

Persoonlijke voorkeuren

Het gevolg is dat men alles gaat opsplitsen in tegengestelden. In het bewustzijn van tegengestelden gaat men persoonlijke voorkeuren laten meespelen. Zo zijn er heel wat mensen die een uitgesproken voorkeur hebben voor negatieve ervaringen. Ze denken dat ze door negatieve ervaringen veel sneller zullen groeien in bewustzijn. Als men dan in die negatieve ervaring verblijft wil men er zo snel mogelijk van af.

Ook de voorkeur voor enkel positieve ervaringen kan nooit leiden tot een leven in harmonie. Door die voorkeur leeft men in angst dat de negatieve ervaringen vroeg of laat de kop zullen opsteken. Angst kan men moeilijk positief noemen.

Er is meer dan positief – negatief

Er is meer dan positief-negatief, er is ook éénheid! Om tot die ervaring te komen hoort men volledig in de stroming van het eigen leven te staan. Het heeft te maken met een gewaarzijn dat resoneert in een energie die de dualiteit overstijgt. Voor wij elkaar ontmoetten wisten wij dat ook niet. Sinds wij samen zijn, staan wij beiden volledig in de stroming van het leven dat onze Ziel ons aangeeft. Niemand maar dan ook niemand heeft ons dat ooit verteld. Het is iets dat men zelf hoort te ontdekken én te leven. De Ziel vraagt een totale overgave van het individu. Wat men in die overgave krijgt overstijgt je stoutste dromen.

Eddy en Rita


«   »