Home » Inzichten » De werkzaamheid van ideeën en filosofieën

De werkzaamheid van ideeën en filosofieën

In onze inzichten benadrukken wij altijd dat ideeën, theorieën en filosofieën zo eenvoudig, zo logisch moeten zijn dat men ze kan toepassen in het dagelijkse leven. Men mag er als het ware geen speld tussen kunnen krijgen. Als dat wel kan, smijt dan alles wat je meent te moeten weten en te moeten delen met de wereld eruit.

Onlangs lazen we een artikel waarin de auteur stelt dat er geen foute keuzes zijn. Iedere keuze die je maakt is de goede op dat moment. Want ook al is het niet de juiste keuze, je leert er van en dat zou dan moeten leiden tot een hoger bewustzijn. Dit is volgens ons gewoon alternatieve prietpraat waarin men de pijn van die niet-wel-foute keuze wil verzachten.

Niet-wel-foute keuzes?

Men wil de lezer sparen en sussen. Men maakt het gehele leven keuzes, waarom zouden daar dan geen foute bij zitten? Als men steeds maar weer op de foute partners valt en men die blijft binnen halen, luistert men niet goed naar de eigen ingevingen. Men maakt gewoon een foute keuze vanuit één of ander gevoel dat men niet kan leven zonder een ander en dat een foute partner beter is dan geen partner.

Is het niet beter dat men dan toegeeft dat men steeds weer foute keuzes maakt dan jezelf te sussen met het idee dat je geen foute keuzes kan maken? Misschien is het wel de bedoeling dat je een tijd alleen blijft, zodat je, je eigen leven op orde kan stellen. Foute partners vallen immers op gemakkelijke slachtoffers. Door te geloven dat men geen foute keuzes kan maken zet men zichzelf telkens opnieuw in de aanbieding.

Halfzachte, alternatieve stellingen

Er zijn heel wat halfzachte, alternatieve stellingen die op het eerste zicht logisch zijn maar bij nader inzicht kant nog wal raken. Zo is er een (alternatieve?) stelling die zegt dat er geen goed of fout bestaat. Wat voor de een goed is, is voor de ander fout en andersom. Dus de dualiteit goed-fout is relatief. Men voegt er nog dikwijls in één adem aan toe dat het Universum niet oordeelt. Deze stelling rammelt langs alle kanten.

We leven in een duale wereld die resoneert binnen een Universum waar men niets van weet. Dat het Universum niet oordeelt neemt men gewoon van elkaar over. Als je om een uitleg vraagt weet niemand meer wat te zeggen. Eén of andere goeroe heeft het ooit eens gezegd en men neemt het zonder na te denken mee in het eigen denken.

Veilige, sussende omgeving

Veel mensen die zich in het alternatieve (spirituele?) bewegen zijn er enkel op uit om jou een goed gevoel te geven. Ze schrijven artikels en boeken en laten uitschijnen dat wat zij vertellen, waar is. Ze lokken je met flauwe, wollige beschrijvingen in hun netten en zullen je verdedigen tegen de akelige, boze wolven die er volgens hen op uit zijn om jou bij hen weg te lokken. Het zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken door te beweren dat er geen foute keuzes zijn, dat het er allemaal mag zijn en dat je, je duistere kanten moet omarmen.

De waarheid is dat het er niet allemaal mag zijn, er zijn ook geen duistere kanten die men moet omarmen. Er zijn wél foute keuzes, keuzes die men gemaakt heeft in het verleden in een lager bewustzijn. Durven toegeven dat ze fout waren kan emotioneel zwaar maar tegelijkertijd bevrijdend zijn.

Laat je niet zomaar alles wijsmaken! Vraag wat men bedoelt. Het is een foute keuze zomaar alles zonder zelf na te denken, zonder te vragen in je denken toe te laten! 

Wie spiritueel wil groeien ‘moet’ alles in vraag stellen!

Eddy en Rita


«   »