Home » Inzichten » De pijn van het niet-Zijn

De pijn van het niet-Zijn

Fysieke pijnen zijn te lokaliseren, ook de oorzaak van die pijn kan, dankzij de moderne geneeskunde, vrij accuraat achterhaald worden. Die pijnen zijn dan ook nog relatief goed behandelbaar.

Mentale en emotionele pijnen

Mentale en emotionele pijnen zijn veel moeilijker te achterhalen. Er bestaat ook geen effectieve medicatie om mentale en emotionele pijnen voor eens en altijd weg te nemen. Men kan die pijn wat verzachten door er met medicatie de scherpe randjes wat af te slijpen, zodat de lijder er niet helemaal onderdoor gaat.

Emotionele pijn is ons niet onbekend

Wie onze inzichten leest zou denken dat mentale en emotionele pijnen onbekend zijn voor ons. Toch kunnen wij uit ervaring zeggen dat dit niet zo is. Ik (Eddy) had vaak af te rekenen met emotionele pijnen. Dikwijls was die pijn zo ondragelijk dat ik er vaak aan gedacht heb om zelfmoord te plegen. Gelukkig was er steeds een innerlijk stemmetje dat mij aanmaande om geen gekke dingen te doen want er zou nog iets moois naar me toe komen. Ik heb gelukkig geen zelfmoord gepleegd en inderdaad, ... er is iets heel moois naar me toegekomen.

Waar komen die mentale en emotionele pijnen toch vandaan?

Die vraag hebben wij ons ook dikwijls gesteld. Al snel werd ze beantwoord in ons samenzijn. Na de eerste kennismaking gingen wij drie maanden later samen wonen. Het vreemde was dat die pijnen als sneeuw voor de zon verdwenen. Ze waren nergens meer te bespeuren. Ze zijn ook nooit meer terug gekomen. Nu zou men zich kunnen afvragen of dat enkel bij het tweelingzielschap mogelijk is. Als men moet afgaan op de vele ellendige verhalen van anderen die zich als tweelingziel herkennen met iemand anders, weet men dat dat niet zo is. Wat is het dan toch met die 'schijnbaar' onverklaarbare mentale en emotionele pijnen?

De pijn van het niet-Zijn

Wat is Zijn? Volgens ons beschreef Meester Jezus dit als het ‘Koninkrijk Gods’. In het 'Koninkrijk Gods' is men zich bewust van de kracht die het Zijn met zich meebrengt. Zo zei Hij ook dat wie verzadigt is het ‘Koninkrijk Gods’ niet zal binnengaan. Met andere woorden als men tevreden is met een leven in de materie en men geen verlangen heeft naar een hoger bewustzijn zal men geen kennis maken met het eigen Zijn. Is dit goed? Is dit slecht? Dat moet ieder voor zichzelf uitmaken.

Ikzelf had een diep verlangen naar Harmonie, een Harmonie die ik pas heb leren kennen na veel keuzes. Goede keuzes maar ook slechte keuzes die mij telkens weer terug wierpen op mezelf en mijn emotionele pijnen. Pijnen die blijven aanzetten tot een zoektocht naar het Zelf. Een Zelf waarin men de kans krijgt om zich volledig spiritueel te ontwikkelen.

Zolang men niet in de 'Ware Stroming' van het eigen leven komt te staan, blijven de pijnen van het 'niet-Zijn' zich aandienen. Eens men in die ware stroming komt zijn ze totaal nutteloos en verdwijnen ze onmiddellijk, om er nooit meer last van te hebben. Je hoeft er zelfs niets voor te doen. Daaraan kan men zien dat men in de 'Ware Stroming van het Leven' zit.

Eddy en Rita


«   »