Home » Inzichten » Omarm je emoties?

Omarm je emoties?

Nog heel wat mensen raden anderen aan om hun emoties te omarmen. Dit was een raad die het in de vorige eeuw goed deed. Veel mensen waren afgesneden van hun emoties. Wat emoties betreft zijn we in het collectieve bewustzijn een stuk verder.

Zo werd nog niet zo lang geleden, algemeen aangenomen dat mannen niet mochten huilen. Ondertussen trekken heel wat mannen zich hier niets meer van aan. Ze huilen als ze verdriet hebben. Sommigen doen dit zelfs in het openbaar.

Emoties of symptomen van emoties?

Nogal wat mensen denken dat de symptomen van emoties gelijk zijn aan de emoties. Symptomen zijn verschijnselen waaraan men iets herkent. Als iemand weent denkt men al snel dat die persoon verdriet heeft en zegt men dat hij/zij die emotie moet omarmen. Terwijl wenen ook een verschijnsel kan zijn van vreugde of ontroering.

Men kan ook na een inspanning die voortkomt uit angst, waar de adrenaline er voor zorgt dat men vlucht, wenen als de spanning voorbij is. Er zijn ook mensen die van de spanning of van verdriet heel hard gaan lachen. Men zou denken dat ze blij zijn maar nee ze uiten hun verdriet op deze manier. Het is dus aan de hand van de symptomen moeilijk in te schatten met welke emotie(s) men juist te maken heeft.

Inzichten in de functie van emoties

Het is voor zichzelf van groot belang dat men inzichten verkrijgt in de functie van emoties, als men werkelijk wil evolueren tot een bewust mens. Bewustwording is tegenwoordig een belangrijk issue. Veel mensen willen mentaal maar ook spiritueel groeien. Dit kan niet als men een overdreven aandacht heeft voor beperkende emoties. Men kan geen inzichten verwerven als men de uitwerkingen van emoties blijft omarmen. Inzichten verwerft men tijdens de momenten dat men niet door die emoties overvallen wordt. Inzichten zorgen er voor dat men niet zo snel meer onderuit gaat als de symptomen de kop opsteken.

Inzichten verwerven betekent niet dat men de oorsprong van die emoties gaat zoeken, daar kan men een leven lang mee bezig zijn, zonder dat men werkelijk achter de oorzaak komt. De oorzaak vinden leidt dikwijls tot het beschuldigen van anderen, waardoor men de macht over het eigen leven overdraagt aan die persoon of personen.

Inzichten verkrijgt men door een rationele benadering en zich af te vragen waar emoties voor dienen. Zo geeft angst jou een impuls om te vluchten of jezelf te verdedigen als er gevaar dreigt.

Belangrijke vragen als men verder wil naar een hoger bewustzijn

Het is van 'groot belang' dat men zichzelf de volgende vragen stelt: “Wil ik dit gedoe met emoties voor een groot deel van mijn verdere leven volhouden? Of wil ik meer inzichten in die emoties, zodat ik kan groeien naar een hoger bewustzijn waar emoties mij niet meer kunnen belemmeren?”.

Wijzelf hebben geen last meer van belemmerende emoties. We hebben er heel wat inzichten over geschreven. We nodigen jou uit tot lezen én in overweging nemen van dat wat wij schrijven. Onze inzichten komen voort uit onze eigen levenservaring en het in overweging nemen van alles wat enigszins belastend of voedend kan zijn voor onze spirituele groei.

De pijn van het niet-Zijn

Emotionele onafhankelijkheid

Natuurlijke controle over de emoties

Funcionele aanwezigheid

Enz ...

Eddy en Rita


«   »