Home » Inzichten » Communicatie

Communicatie

Het belang van communicatie wordt zwaar onderschat! Dat is te merken aan de vele sociale media die er zijn om mensen aan te zetten tot het communiceren met elkaar.

Met de komst van sociale media dachten veel mensen dat er heel wat zou veranderen wat bewustzijn betreft. En inderdaad, er is heel wat veranderd, we zijn nog lager gezakt dan voorheen. Het lijkt wel alsof men alleen maar plaatjes en onrust stokende berichten kan delen.

Communicatie weigeren

Als men kijkt naar FB, is duidelijk te zien dat veel mensen gewoon weigeren om te communiceren. Ze zijn alleen maar op zoek naar bevestigingen die hen ter plaatse doen trappelen. Zodat ze niet de verantwoordelijkheid voor het eigen leven moeten nemen.

Veel mensen zijn ook van mening dat men communiceert als men de eigen ellende deelt op sociale media. Ze krijgen dan ook veel reacties van anderen, sommigen vertellen dan ook hun verhaal. Reacties zoals; “O, wat erg!”, “Zo voel ik het ook!”, “Heel herkenbaar!”, geven een ellendig verhaal bestaansrecht. Het 'lijkt' erop dat het normaal is dat er alleen maar ellende is. In die visie is iemand zonder problemen abnormaal, onbestaande, een leugenaar.

Communicatie kan leiden tot een hoger spiritueel leven

Vragen die eventueel tot een hoger inzicht en verbetering kunnen leiden, worden niet beantwoord en zelfs verwijderd. Ook in FB groepen die er op gericht zijn diepere inzichten te verwerven worden vragen én duidelijke antwoorden, die soms wel eens kunnen kwetsen, angstvallig vermeden. Men zou denken dat klare, doch beleefde, reacties zouden kunnen leiden tot een hogere manier van denken. Maar neen, men kan de waarheid blijkbaar niet aan. Het oude vertrouwde, lagere denken heeft bij veel mensen voorrang op nieuwe, verfrissende ideeën.

Actualiteiten

De meerderheid van de mensen denkt dat reageren op en ter sprake brengen van, dat wat actueel is, een hoge vorm is van het elkaar bewust maken van dat wat er speelt op het moment. Vanuit het dualiteitsdenken reageert iedereen verschillend op de onderwerpen die op het moment in de belangstelling staan. Men denkt dat die onderwerpen heel belangrijk zijn. Waardoor men het allerbelangrijkste vergeet. De ontwikkeling van het eigen denken tot een hoger denken, waarin men diepere inzichten kan verwerven over de actualiteiten die enkel maar voor afleiding zorgen wat betreft het verbeteren van het eigen leven én de eigen spirituele beleving.

Angst voor ‘échte’ communicatie

Wij merken dat échte communicatie voor veel personen een moeilijk item is. Veel mensen denken dat ze de zaken die ze geloven moeten verdedigen. Als ze wat simpele maar voor hen moeilijke vragen krijgen, haken ze af. Blijkbaar willen ze geen gezichtsverlies lijden, waardoor ze alle communicatie die hen tot hogere gedachten kunnen brengen vermijden. Deze angst leidt tot niet (meer) reageren op reacties, het verwijderen van berichten, het blokkeren van mensen die moeilijke, maar beleefde, vragen stellen, enz …

Communicatie bij tweelingzielen

Opvallend is dat veel mensen die zichzelf in een ander als tweelingziel herkennen na een korte periode enkel nog kunnen communiceren via elektronische communicatie middelen. Even later worden zelfs deze communicatie middelen, omdat ze alleen maar kunnen vechten met elkaar, afgesloten. De meeste van hen laten de wereld weten dat de communicatie verder verloopt op een ander, volgens hen hoger niveau. Ze gaan graag voorbij aan het feit dat de ander het niet op die manier beleeft.

Communicatie is écht belangrijk

De dag dat iemand ons iets communiceert dat ons van onze sokken blaast stoppen wij niet meer met vragen. Zelfs als dit voor iedereen zichtbaar is. Wij blijven zoals wij het hier zelf zeggen deze persoon de pieten uit de neus vragen, met andere woorden, we willen er alles maar dan ook alles van weten. Men mag ons dan als dom, zelfs onwetend beschouwen. Daar zitten wij niet mee. We hebben samen een mooie communicatie opgebouwd maar we willen echt nog veel meer weten! Het leven op zich biedt een onbegrensd vermogen dat er op wacht om ontdekt te worden.

Wij hebben een absolute drang om dit vermogen en nog veel meer te herontdekken!!!

Eddy en Rita


«   »