Home » Inzichten » Dualiteitsbewustzijn en vrije wil

Dualiteitsbewustzijn en vrije wil

Dualiteitsbewustzijn en vrije wil

Het is de regelmatige lezer van onze inzichten misschien al wel opgevallen dat wij steeds over ons en wij, spreken of schrijven. Een enkel keer om werkelijk duidelijk te maken dat het over één aspect van ons tweeën gaat, spreken of schrijven wij over Eddy of Rita of één van ons.

Dit doen wij heel bewust. Dit doen wij omdat het ontzettend belangrijk is om het dualiteitsbewustzijn te overstijgen. Zodat men enige notie kan krijgen van hoe het is, om als een mannelijk en een vrouwelijk aspect, samen te werken. Deze samenwerking is van groot belang om tot een hoger spiritueel begrip te komen. Wij gaan er van uit dat als twee mensen, die in het menselijke denken als tegenpolen gezien worden, kunnen samenwerken, het ook mogelijk is om die twee aspecten binnen zichzelf te verenigen.

Dualiteit?

Het is absoluut niet onze bedoeling te gaan verklaren waar het dualiteitsbewustzijn vandaan komt. Dat is op zich vrij complex en tegelijkertijd heel eenvoudig. De oorsprong is niet echt belangrijk. Wel belangrijk is, is dat men met de juiste, voedende inzichten deze dualiteit bij zichzelf kan opheffen.

Dualiteit is in die zin belangrijk dat men een keuze kan maken, als er geen keuze kan gemaakt worden is dualiteit gewoon zinloos.

Vrije wil?

Vrije wil kan alleen maar werken als men keuzes kan maken. Keuzes zijn alleen maar mogelijk als er minimum twee mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden ‘moeten’ het tegenovergestelde van elkaar zijn. Aanvankelijk kan men kiezen tussen twee aspecten. Laten we het ene aspect ‘goed’ noemen en het andere ‘slecht’. Er bestaan ontzettend veel variaties op ‘goed’ en ‘slecht’ maar uiteindelijk komen ze allen uit op deze twee aspecten. Nogal wat mensen geloven dat er geen slechte keuzes bestaan. Volgens hen zijn alle keuzes goed omdat ze zouden leiden tot diepere inzichten.

Als alle keuzes goed zijn, kan men alleen maar kiezen voor het goede. Als die keuzes die slecht aflopen toch zo goed zijn hoeft men niet meer te kiezen. Jahooeee, alles is goe-oed!!! Maar zo werkt het niet natuurlijk. Te denken dat alle keuzes goed zijn, houdt een kinderlijke visie op de werkingen van de vrije wil in, deze visie zal nooit tot een duidelijke keuze kunnen leiden.

Niet kiezen is ook kiezen

Of men nu een keuze maakt of niet, men kiest altijd. Als men ontevreden is over iets of het eigen leven en men er niets aan doet om dat te veranderen, maakt men ook een keuze. Dan spreekt men over acceptatie. Men kiest dus om die situatie te aanvaarden. Meestal doet men dit omdat men ‘denkt’ dat men niets kan veranderen aan het eigen leven of die situatie. Maar acceptatie komt in de meeste gevallen voort uit gemakzucht. Het is veel gemakkelijker om niets te doen en genoegen te nemen met het oude vertrouwde. Men kiest er met de vrije wil dus voor om te blijven zitten waar men zit. Als men dat doet moet men maar genoegen nemen met de gevolgen van die keuze.

Anderen kiezen wel voor jou

Zelfs als men de keuzes aan anderen overlaat, maakt men een keuze om die anderen op hun woord te vertrouwen en ze te volgen. Dus, iedere keuze die men maakt is die van zichzelf!

Mogelijkheid tot spirituele groei

Dualiteit is er dus om jou de mogelijk te geven om je vrije wil te benutten. Zolang men geen duidelijke keuze maakt over dat wat men werkelijk wil in het leven zal men situaties aangeboden krijgen die een duidelijke keuze vragen. Natuurlijk kan men uit vrije wil ervoor kiezen om deze situaties te accepteren zoals ze zijn. Maar door ze te accepteren geeft men aan dat men er maar niet genoeg van krijgt. Dit werkt naar twee kanten door, zowel goed of slecht.

In 2005 lieten wij beiden weten dat we genoeg hadden van het leven dat we toen hadden en dat wij iets geheel anders wilden. Zonder dat wij elkaar kenden lieten wij dat samen op bijna de zelfde tijd weten aan het Goddelijke en 14 dagen later kwamen wij op elkaars pad. We hebben toen moeten kiezen tussen blijven zitten waar we zaten of samen verder gaan. Wij kozen voor het laatste. Deze keuze heeft ons in een stroomversnelling gebracht wat het spirituele bewustzijn betreft. Ons leven zou er geheel anders uitgezien hebben als we die keuze niet gemaakt hadden. Tegenwoordig moeten wij niet zoveel keuzes meer maken. We kiezen er wel voor om ons aan de keuzes te houden die spiritueel voedend zijn voor ons beiden!

Men kan de dualiteit opheffen door er uit 'vrije wil' voor te kiezen, het eigen bewustzijn op te tillen tot een spirituele beleving.

Eddy en Rita


«   »