Home » Inzichten » Alternatieve starheid

Alternatieve starheid

Zondag had ik (Eddy) een gesprek met een man die al meer dan 30 jaar les geeft aan hondenbaasjes.

Rita doet aan competitie gehoorzaamheid met ons hondje Prins en was les aan het volgen bij de hondenschool waar zij wedstrijden voor spelen. Ik vind het leuk om overal mee te gaan. Het is geweldig om te zien wat men op het gebied van gehoorzaamheid kan bereiken met de hond. 

Herhaling na herhaling 

Hij vertelde me dat er mensen zijn die al drie of vier honden na elkaar in de competitie gehoorzaamheid uitgebracht hebben en dat deze mensen, begeleiders noemt men ze, telkens weer dezelfde fouten blijven maken. Ze hebben een bepaald idee over hoe men de hond moet behandelen, houden dit idee vast en nemen dat mee naar de volgende hond. Hij vertelde mij ook dat hij deze begeleiders er al heel dikwijls op attent gemaakt heeft dat er een andere manier is maar dat ze gewoon blijven vasthouden aan dat wat voor hen bekend is. 

Alternatieve starheid 

Als het om het veranderen van het eigen gedrag ten opzichte van honden gaat zullen veel mensen zeggen dat de begeleiders die blijven vasthouden aan een bepaald, voor hen, bekend stramien, niet mee willen evolueren naar een manier van denken en handelen dat voor henzelf én het dier een andere, misschien wel meer leefbare samenwerking kan leiden. 

Onze waarneming wat betreft het alternatieve is, dat nogal wat mensen die er zich mee bezig houden, diezelfde starheid naar voor brengen. Velen hebben een bepaalde visie die hen in het verleden tot op een zeker niveau gebracht heeft en houden die visie kost wat kost vast.

Zolang deze visie voor hen doet wat voor hen het beste uitkomt is er geen vuiltje aan de lucht. Anderen die vragen over deze visie hebben worden weggewuifd. Men ziet vaak op ‘spirituele (alternatieve) fora, groepen, enz...’ dat mensen een bepaalde visie delen met anderen en dat ze 10 jaar later nog steeds hetzelfde vertellen. Er is dus niets veranderd en er is ook helemaal geen ‘voorruitgang’ zichtbaar. Als men deze mensen er op aanspreekt weten ze niet waarover men het heeft. 

Vreemd! Want ‘Ware Spiritualiteit’ houdt een nooit eindigende stroming in. Een stroming die, als men hoger op de bewustzijnsladder klimt, zelfs van dag tot dag kan veranderen.

Bewustwording in het basale

Als men een hond in huis neemt vinden wij het niet meer dan normaal dat men zich eerst informeert over het ras. Belangrijk is te weten of de hond geschikt is voor een gezin met kinderen en of zoals bij velen het geval is men de hond voor lange tijd kan alleen laten zonder dat hij je huis verbouwd, terwijl je niet thuis bent. Velen zullen nu denken: “Maar je laat de hond toch niet voor lange tijd alleen!” Toch zitten veel honden voor meer dan 8 uur alleen. Als men wedstrijden gehoorzaamheid gaat doen is het belangrijk om te weten of de hond geschikt is voor wedstrijden.

Zo hebben wij een ras dat niet echt geschikt is voor wedstrijden gehoorzaamheid. Toch halen Rita en Prins goede resultaten. We hebben alvorens een hond te kopen goed overlegd met elkaar. We hadden ook afgesproken om met wedstrijden te stoppen als Prins geen goede resultaten zou halen.

Een hond leeft bij instinct, voor het baasje is het een uitdaging om zich bewust te worden van hoe een hond leeft. Een dier is geen machientje dat men kan programmeren. Tenzij je hem hard aanpakt en hij uit angst alles doet wat je hem commandeert. In veel gevallen doet de hond niets meer dan.

Spirituele bewustwording

Ook de mens heeft een instinct, dit is de laagste bewustzijnsvorm. Dit bewustzijn zorgt er voor dat men in leven blijft. Maar zoals een beroemd iemand ooit zei: “Een mens leeft niet van brood alleen!”. Wat inhoudt dat een mens meerdere bewustzijnslagen heeft die om voeding vragen. Als men die lagen voeding ontzegt zal men enkel bij instinct leven. Niets aan de hand, als men tevreden is met een leven dat enkel gericht is op het verkrijgen van lichamelijke ervaringen. Maar hoeveel mensen zijn er tevreden? Zelfs als ze een goede gezondheid hebben en leven in grote welvaart?

Om die ontevredenheid te verlichten kan men verschillende kanten op; men kan nog meer kicks vinden door nog meer materie te verzamelen of men kan het in een hoger bewustzijn gaan zoeken. Ieder mens heeft toegang tot de hogere bewustzijnslagen. Tegenwoordig zoeken veel mensen het, uit noodzaak, in een hoger bewustzijn. Uit noodzaak, omdat ze voelen dat er iets niet klopt in hun leven. Uit noodzaak, omdat de elite gaat lopen met de meeste materie, er blijft niet veel meer over om te verdelen onder hen die niet veel hebben. Men kan er voor kiezen om gewoon ontevreden te blijven. Men kan er ook voor kiezen om zichzelf naar een hoger bewustzijn op te tillen. In dit hoger bewustzijn krijgt men een groter overzicht over dat wat er wereldwijd aan het gebeuren is.

Zoals het met zoveel zaken is, wordt ook het alternatieve door velen als een bron van inkomsten gezien. Als men eens gaat kijken naar de tarieven die veel alternatieve leraars-behandelaars hanteren kan men niet anders dan vast te stellen dat spirituele bewustwording enkel kan ‘gekocht’ worden door de meer gegoede, zeg maar rijkere mens.

Alternatieve activiteiten worden als bewustzijnsverruimend voorgesteld maar ze zijn niet meer dan lapmiddeltjes om de ontevreden mens het gevoel te geven dat hij/zij toch iets doet dat ‘eventueel’ kan leiden tot een leven in een hoger bewustzijn. Als men enkel uit is op verlichting van het ontevreden gevoel kan men net zo goed in het park op een bankje gaan zitten kijken naar de eendjes. Het geeft hetzelfde effect en is véél goedkoper.

Zich optillen naar een hoger bewustzijn vraagt een onthechting van het leven dat men tot nu toe gekend heeft. Het vraagt een niet aflatende drang om te leven naar de eigen Goddelijke mogelijkheden. Het vraagt een dynamisme van de spirituele zoeker, waarin hij/zij kan los laten om weer een stapje hoger te gaan.

Spirituele groei heeft niets te maken met cursussen, initiaties, alternatieve bijeenkomsten, enz… Het heeft te maken met wat jij zelf vanuit je eigen wéten hier op aarde wil neerzetten.

We kunnen je niet in je kracht zetten, dat moet je zelf doen. We kunnen je wel laten zien dat spirituele groei op een eenvoudige manier mogelijk is. Het kost je niets, de informatie die wij delen is gewoon vrij. Gebruik je vrije wil om deze al dan niet in overweging te nemen.

Eddy en Rita


«   »